Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktivity projektu

12. 12. 2019 14:16

Proběhlo další školení k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů

Dne 3. prosince 2019 proběhl další workshop k Metodice hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR (dále jen „Metodika“), na kterém bylo proškoleno 29 osob.

Workshop byl zrealizován v rámci projektu „Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 a související aktivity“. Za dobu trvání projektu se jedná o již pátý workshop, který Odbor rovnosti žen a mužů k používání Metodiky uspořádal.

Školení mají stejnou koncepci - první část workshopu je věnována základním východiskům a teoretickým konceptům souvisejícím s prosazováním rovnosti žen a mužů a samotným hodnocením dopadů na rovnost žen a mužů. Důsledně je diskutována také samotná Metodika. Druhá část workshopu je zaměřena na praktickou práci s vybranými materiály, které byly v minulosti předloženy do mezirezortního připomínkového řízení. Účastníci a účastnice workshopu ve skupinách diskutují a v praxi si zkouší práci s Metodikou.

Vzhledem k tomu, že se formát workshopů v praxi osvědčil, je v plánu i nadále v jejich organizaci pokračovat. Na příští rok jsou plánována min. tři další školení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X