Aktivity projektu

14. 12. 2013 11:31

Mezinárodní workshop k tvorbě strategie 5. - 6. 12. 2013

Ve dnech 5. – 6. prosince 2013 proběhl v rámci projektu "Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR" další mezinárodní workshop zaměřený na klíčovou aktivitu 02, tj. na přípravu vnitrostátní strategie prosazování rovnosti žen a mužů. Bratislavský workshop navázal na listopadové setkání konané v Praze, s cílem prohloubit spolupráci se slovenskými partnerkami projektu a podrobněji prodiskutovat jednotlivé kroky provázející tvorbu strategie, včetně možných úskalí, která mohou při procesu nastat.

Během prvního dne se uskutečnilo setkání na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny SR (dále „MPSVR SR“), kde se diskutovala příprava řady strategických dokumentů, jak stávajících, tak budoucích. Během dne proběhla také návštěva Centra vzdělávání MPSVR SR, které je realizátorem projektu "Institut genderové rovnosti". Zde bylo možné předat si informace o aktuálně probíhajících projektových aktivitách v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů na Slovensku.

Druhý den pokračovalo jednání se zástupkyněmi MPSVR SR, které bylo realizováno během konání Národní konference při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Téhož dne ještě proběhla návštěva neziskové vzdělávací organizace ASPEKT, kde bylo opět možné získat další podněty k tvorbě naší strategie rovnosti žen a mužů, a to z pohledu občanské společnosti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy