Aktivity projektu

9. 4. 2015 16:31

Druhý workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu 31. 3. 2015

Dne 31. března 2015 proběhl 2. workshop k tvorbě reprezentativní metodiky genderového auditu, která je vytvářena v Oddělení rovnosti žen a mužů v rámci projektu „Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR“ (reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Pro přípravu reprezentativní metodiky genderového auditu byla vytvořena pracovní skupina, která vznikla za účelem průběžné konzultace vznikajícího materiálu s odbornou veřejností. Členy a členkami pracovní skupiny jsou především členové a členky výborů a pracovních skupin Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů; odbornice a odborníci v oblasti genderu a zástupci a zástupkyně organizací dlouhodobě realizujících genderový audit.

V rámci workshopu byly připomínkovány a doplňovány průběžně vznikající materiály k metodice genderového auditu. Současně proběhla diskuse především k  plánovanému využití vznikající metodiky. Pozornost byla věnována zvláště možnému využití metodiky Ministerstvem práce a sociálních věcí v dalším programovém období (Operační program Zaměstnanost).

Finální verze reprezentativní metodiky bude dostupná veřejnosti nejpozději 30. listopadu 2015, kdy výše zmíněný projekt končí. Následně se mimo jiné předpokládá pilotní ověření metodiky ve státní správě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X