Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktivity projektu

30. 9. 2020 14:39

Začínáme s workshopy na školách k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí

Koncem září se uskutečnily první workshopy na základních a středních školách k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Navzdory nejisté době jich je už nyní naplánováno sedmadvacet a další se domlouvají. S přihlédnutím k aktuální situaci proběhnou naživo nebo online.

„Celkově se uskuteční až devadesát workshopů, kterých se ujme dvanáct pečlivě vybraných lektorů a lektorek. Žákům a žákyním ve věku 13 až 17 let se budou věnovat zhruba tři vyučovací hodiny,“ popsala koordinátorka projektu Lucie Ingrová. Konají se díky projektu Úřadu vlády ČR - Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, a spolufinancují je Norské fondy.

Workshop k prevenci sexuálního násilí

Workshop povede k rozvoji měkkých dovedností důležitých pro prevenci sexuálního násilí - komunikace a vyjadřování svých potřeb ve spojení se sexem a sexualitou. Účastníci a účastnice formou interaktivní skupinové práce zanalyzují modelové příběhy z oblasti vztahů a intimity.

Budou diskutovat o tlaku okolí, o potřebě znát svou vlastní hodnotu i hodnotu druhého člověka, o nutnosti souhlasu při sexuálním jednání, o respektu a nastavení si hranic. Měli by se také učit rozpoznat formy sexuálního násilí a poskytnout podporu blízkým osobám, které se s násilím setkaly.

Workshop k prevenci kybernásilí

Studenti a studentky se budou učit rozpoznávat nové formy kybernásilí, jak se mu vyvarovat a bránit. Workshop by měl přispět k prevenci, aby se studentky a studenti nestali obětí, nebo samotnými tvůrci kybernásilí. Lektoři a lektorky se snaží důkladně projít nové druhy sociálních sítí a vysvětlit, jaká úskalí a nástrahy zde mohou být.

Výuka proběhne interaktivně formou skupinové práce a vzájemných diskuzí. Lektorují je vždy dva proškolení členové a členky týmu a interaktivní formou probírají témata, která jsou v českém edukačním systému možná lehce opomíjené.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X