Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktivity projektu

Tisková zpráva: Vládní návrh zákona o domácím násilí zlepší ochranu obětí

Praha, 9. května 2023 – Zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková Šimáčková, zástupkyně koalice NeNa (Ne násilí) a poslankyně Eva Decroix (ODS) a Barbora Urbanová (STAN) dnes představily vládní návrh zákona o domácím násilí.

celý text zprávy

TZ: Násilí je možné zastavit prací s osobami, které se jej dopouštějí

Praha, 23. listopadu 2022 – Domácí násilí zažívá v České republice každá třetí žena a každý desátý muž. Policie ČR řeší v průměru 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně, orgány sociálně právní ochrany dětí evidují ročně přes 2,5 tisíce dětí ohrožených domácím násilím. Většina násilí ale probíhá skrytě a veřejné instituce se o něm nikdy nedozví. Součástí prevence domácího násilí jsou terapeutické programy pro osoby, které se jej dopouštějí. Tyto programy již více než 10 let fungují i v Česku, jejich dostupnost je ale velmi nízká. K lepšímu chápání domácího násilí a k další podpoře programů pro původce násilí přispěje druhé rozšířené vydání knihy Násilí je možné zastavit: Psychologie násilí a terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích. Kniha Úřadu vlády ČR, která přináší dobrou praxi z Norska i Česka, je určena jak široké, tak odborné veřejnosti. Úřad vlády ČR na podporu terapeutických programů pro násilné osoby také letos vyhradil 18,5 mil. Kč z Norských fondů.

celý text zprávy

TZ: V ČR bude otevřeno pět nových center pro oběti domácího a sexuálního násilí

Praha, 22. listopadu 2021 – Policie ČR řeší v průměru 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně. Roční ekonomické dopady domácího násilí byly vyčísleny na 14,5 mld. Kč. V České republice přitom v současnosti neexistuje žádná služba specializovaná výhradně na oběti sexuálního násilí a pouze pět pobytových sociálních služeb specializovaných na pomoc obětem domácího násilí. Kapacita těchto služeb je cca 90 lůžek – tedy přibližně 30 rodinných míst pro oběti domácího násilí. Díky programu z Norských fondů administrovanému Ministerstvem financí a Úřadem vlády vznikne celkem 5 nových center pro oběti. Centra budou otevřena v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Mostě a Ostravě. Jedním z nich je i vůbec první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v ČR, které v Praze zřizuje organizace proFem.

celý text zprávy

TZ: Konference představila nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Mezinárodní konferenci Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Při ní byl mimo jiné představen nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí financovaný z Norských fondů.

celý text zprávy

Začínáme s workshopy na školách k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí

Koncem září se uskutečnily první workshopy na základních a středních školách k prevenci sexuálního násilí a kybernásilí. Navzdory nejisté době jich je už nyní naplánováno sedmadvacet a další se domlouvají. S přihlédnutím k aktuální situaci proběhnou naživo nebo online.

celý text zprávy

Představujeme nový projekt: Konference, workshopy, publikace a edukativní film

Těsně před karanténou spustil vládní Odbor rovnosti žen a mužů nový projekt „Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí“. V rámci projektu nás čeká konference, několik workshopů, vyjde rozšířená publikace Násilí je možné zastavit, plánujeme školení k využívání edukativního filmu Zuřivec pro osvětu a prevenci domácího násilí.

celý text zprávy