Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

2. 11. 2020 12:31

TZ: Konference představila nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

Mezinárodní konferenci Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých uspořádal Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. Při ní byl mimo jiné představen nový projekt k prevenci domácího a sexuálního násilí financovaný z Norských fondů.

Konference proběhla v on-line formátu, živě ji sledovalo téměř 300 odborníků a odbornic pracujících v oblasti domácího a sexuálního násilí.

Součástí konference byla i diskuse s novináři a novinářkami, na které vystoupili zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík, ředitelka organizace Konsent Johanna Nejedlová a ředitel Základní školy Konečná v Karlových Varech Petr Kordík.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí ročně evidují přes 2000 případů domácího násilí v rodinách s dětmi. Toto číslo představuje jen zlomek skutečného problému, neboť naprostá většina případů domácího násilí probíhá skrytě. Děti vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí si s sebou důsledky nesou celý život. Velmi aktuálním problémem je také sexuální násilí u mladistvých a násilí v kyberprostoru,“ uvedla mimo jiné zmocněnkyně vlády pro lidská práva s tím, že těmto tématům je důležité se věnovat i v době pandemie onemocnění covid-19.

Samotná konference byla rozdělena byla do třech bloků: Domácí násilí a včasná identifikace dítěte ohroženého násilím v rodině; Otevřeně o intimitě, sexu a lásce: Prevence sexuálního násilí u dětí a mladistvých; Prevence sexuálního a genderově podmíněného násilí v kyberprostoru.

Zkušenosti z Česka i zahraničí

Při nich vystoupilo celkem 14 hostek a hostů z neziskového a akademického sektoru s dlouholetou praxí v oblasti prevence domácího a sexuálního násilí a násilí v kyberprostoru. Součástí každého bloku byla i dobrá praxe v zahraničí. V nich vystoupilo 7 zahraničních hostek a hostů z Norska, Rakouska a Slovenska.

Cílem konference bylo zlepšení schopnosti především pedagogických pracovníků a pracovnic pracovat s tématem domácího a sexuálního řešení“ řekla jedna z koordinátorek projektu Andrea Kyselá.

Počet sledujících stále roste

V živém vysílání ji na facebookové stránce To je rovnost sledovalo téměř 300 lidí, mnozí z nich v průběhu přispěli k diskusi. Také na YouTube kanále To je rovnost! ÚV ČR měla stovky zhlédnutí a jejich počet každým dnem narůstá.

Nový projekt

Na konferenci byl představen projekt Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády, který se na toto téma zaměřuje. Je spolufinancovaný z Norských fondů probíhá ve dvou základních liniích.

V rámci té první zahajuje Úřad vlády realizaci workshopů pro žáky a žákyně základních a středních škol k prevenci sexuálního násilí. Část workshopů se zaměřuje také na prevenci kybernásilí. Na nich Úřad vlády spolupracuje s organizací Konsent, která má s prevencí sexuálního násilí bohaté zkušenosti.

Po workshopech v prevenci sexuálního násilí a kybernásilí je obrovská poptávka. Tato témata společností opravdu rezonují, zvlášť v době pandemie. Jsme velmi rádi, že školy jsou takto aktivní. Prezenčních workshopů se dočkáme možná až na jaře, ale úspěšně jsme jich už několik odpilotovali v online prostředí a jen do konce kalendářního roku nás čekají desítky dalších,“ uvedla koordinátorka workshopů Lucie Ingrová.

Druhou linii projektu představuje šíření animovaného filmu Zuřivec. Ten slouží k práci s dětmi, které vyrůstají v rodinách s výskytem domácího násilí. Jedná se o mezinárodně

oceňovaný, původně norský, film, který citlivým způsobem ukazuje dětem, že domácí násilí není jejich chyba a že se nemají bát se svými zážitky svěřit. Film se využívá také

při terapeutické práci s osobami, které se domácího násilí dopouštějí. Ukazuje jim, jakým způsobem jejich násilné chování vnímají jejich děti.

Všechna vystoupení si můžete pustit na youtube kanálu To je rovnost

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie