Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

7. 4. 2017 15:40

Zasedání Výboru dne 24. října 2016

Na jednání Výboru byla probírána témata prevence HIV a AIDS, LGBT senioři či rodičovství stejnopohlavních párů. Výbor se pozitivně vyslovil k vládou předložené novele zákona o registrovaném partnerství a doporučil např. rozšířit možnost umělého oplodnění na ženy žijící bez partnera či v registrovaném partnerství. Výbor se rovněž věnoval podpoře prevence HIV/AIDS ze strany Ministerstva zdravotnictví a prevenci homofobie na MŠMT spolu se vzděláváním o toleranci a sexuálním zdraví. Výbor byl informován o aktivitách své pracovní skupiny i dalších aktérů v právech trans*osob. Konečně se výbor seznámil s výzkumem organizace PROUD o LGBT seniorech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X