Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

7. 4. 2017 14:54

Zasedání Výboru dne 1. října 2015

Tématem tohoto speciálního zasedání byla otázka práv trans*osob, tj. osob, jejichž genderová identita neodpovídá jejich biologickému a úředně zapsanému pohlaví. Na jednání zazněly odborné příspěvky k právní úpravě změny pohlaví jako právního identifikátoru osoby v různých zemích a zkušenosti samotných trans*osob se systémem změny pohlaví v ČR. Ten byl kritizován především pro svou rigidnost, neboť vyžaduje diagnózu poruchy pohlavní identity, následně chirurgickou operaci zamezující plodnosti a teprve poté je osobě změněno jméno, příjmení, rodné číslo a následně doklady. Tento postup sice může většině trans*osob vyhovovat, ale někteří operaci podstoupit z různých (např. zdravotních) důvodů nemohou či jí podstoupit nechtějí. Pak si však úřední pohlaví změnit nemohou. Přitom v zahraničí již mnohé státy zrušily podmínku operativních zákroků pro změnu pohlaví či dokonce se úplně oprostily od poruchy sexuální identifikace jako medicínského problému a pojímají pohlavní identifikaci jako součást obecné identifikace osoby, kde rozhoduje pouze její vlastní přání a cítění. Osoba si tedy může změnit pohlaví pouhým úředním postupem bez ohledu na svůj biologický či jiný stav. Na základě jednání byla poté ustavena speciální pracovní skupina výboru, která se měla věnovat právům trans*osob v ČR a navrhnout případné změny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X