Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

16. 4. 2021 12:01

Návrh vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021–2026 je připravena k připomínkám

Návrh vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v České republice na léta 2021–2026 vznikala pod záštitou zmocněnkyně vlády pro lidská práva Heleny Válkové a v úzké součinnosti s Výborem pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva.

Nárvh strategie je prvním vládním dokumentem, který se komplexně věnuje právům, životům a problémům LGBTI+ lidí, tj. leseb, gayů, bisexuálních mužů a žen, trans*, intersex a dalších lidí s jinou než většinovou sexuální orientací nebo genderovou identitou. Navazuje na předchozí aktivity vlád České republiky a věnuje se všem hlavním tématům dotýkajících se práv LGBTI+ lidí.

Návrh se věnuje šesti strategickým oblastem a směřuje v každé z nich k posílení ochrany práv, odstranění bariér a zajištění rovného postavení. Jedná se o ochranu lidské důstojnosti a práva na sebeurčení, rodinné vztahy, zaměstnání a pracovní život, sociální a zdravotní oblast, vzdělávání a institucionální ochrana práv LGBTI+ lidí. Ve zmíněných oblastech přináší návrhy opatření směřující k lepší ochraně práv, odstranění bariér a rovnému postavení LGBTI+ lidí v České republice. Opatření vycházejí z ústavního pořádku České republiky, z jejích mezinárodních závazků a standardů ochrany práv LGBTI+ lidí a opírají se o relevantní data a vědecké poznatky.

Návrh bude nyní podrobena široké diskusi v rámci meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání připomínek bude předložena vládě ke schválení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie