Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání výboru

9. 6. 2023 12:50

Zasedání Výboru dne 8. června 2023

Červnové zasedání Výboru proti mučení proběhlo pod vedením nového předsedy Výboru, jímž byl jmenován dlouholetý člen tohoto poradního orgánu, pan doktor Matiaško. Výbor v úvodu navázal na dlouhodobá témata informačními příspěvky o dění v Pracovní skupině pro práva dětí vězněných rodičů a v Pracovní skupině pro efektivní trestní justici. Dále pak přijal podnět k problematice nedobrovolných hospitalizací, který byl za velkého přispění kolegů z neziskového sektoru a zástupců Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva spravedlnosti v posledních měsících připravován.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty