Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání výboru

2. 1. 2023 10:31

Zasedání Výboru dne 30. listopadu 2022

Program zasedání:

1. Úvod

2. Informace o činnosti Pracovní skupiny k právům dětí vězněných rodičů

3. Umisťování dětí do ústavní péče, společné téma Výboru proti mučení a Výboru pro práva dítěte

4. Informace o činnosti Pracovní skupiny k trestní politice Rady vlády pro lidská práva

5. Nedobrovolné hospitalizace a práva pacientů

6. Informace o Národní koncepci ochranného léčení a novele zákona o zdravotních službách

7. Exekuce peněžitých příjmů osob omezených na svobodě

8. Mimořádné události ve věznicích

9. Výbor CPT

10. Závěr

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty