Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání výboru

20. 6. 2022 14:03

Zasedání Výboru dne 30. května 2022

Zasedání Výboru se účastnila nová zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková. Výbor se vrátil k některým rozpracovaným tématům, a otevřel též nové otázky, např. problematiku exekucí peněžních prostředků osob omezených na svobodě. Výstupem zasedání jsou usnesení a podnět Výboru proti mučení.

Program zasedání:

1. Úvod

2. Informace ze zasedání Rady vlády pro lidská práva

3. Informace o Pracovní skupině pro trestní politiku

4. Informace o mimořádných událostech ve věznicích

5. Koncepce ochranného léčení

6. Změna exekuce příjmů osob omezených na svobodě

7. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X