Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání výboru

1. 4. 2021 15:45

Zasedání Výboru dne 22. března 2021

Program:

1. Aktuální situace ve věznicích v souvislosti s COVID-19 včetně informace o počtech podmínečně propuštěných dle § 88 odst. 2 TZ
2. Informace o vzniku a činnosti nové Pracovní skupiny k trestní politice a koordinaci opatření ke snížení recidivy
3. Plnění doporučení CPT
4. Nečinnost Poslanecké sněmovny k přijetí novel z oblasti vězenství
5. Různé:

  • Odpověď MSp na dotaz o sběru dat v justici
  • Odpověď MSp na žádost o zapojení Výboru do jednání o změnách vnitřních předpisů
  • Informace o projednávání návrhu zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob
  • Problematika výkonu doživotního trestu v ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty