Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

30. 6. 2009 12:12

Zasedání Výboru 12. února 2009

Program jednání Výboru:

  1. Zahájení
  2. Fiktivní otcovství
  3. Výchova k lidským právům
  4. Kolokvium „Nezákonné adopce“
  5. Výhrada k Úmluvě o právech dítěte
  6. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty