Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

1. 6. 2021 14:30

Zasedání Výboru 1. června 2021

Dne 1. června proběhlo po dlouhé době opět prezenční zasedání Výboru. Výbor zejména navázal na své snahy během pandemie a přijaté Desatero doporučení (nejen) za časů koronaviru.

Byly představeny nové případy proti České republice před mezinárodními orgány a otevřeno téma umisťování dětí do tzv. neutrálního prostředí při rozpadu vztahu rodičů. Dále byl popsán plán kompenzačních opatření, která mají zmírnit dopad pandemie v oblasti školství. Následně byl Výbor informován o závěrech studie o školských internátních zařízeních. Zároveň byla projednána současná problematická situace dětí uvězněných rodičů a jejich tzv. bezkontaktních návštěv.

Program zasedání byl následující:
1. Zahájení, Aktuální informace (10:00-10:30)
2. Plán kompenzačních opatření – zmírnění dopadu pandemie ve vazbě na školský segment (10:30-11:00)
3. Aktuální studie k naplňování práv dítěte (11:00-11:30)
4. Kontakt dětí s uvězněnými rodiči (Za Branou) (11:30-12:00)
5. Práva dětí ve zdravotnických zařízeních a jejich kontakt s rodiči (12:00-12:30)
6. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X