Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

22. 10. 2021 12:00

Výbor OSN pro práva dítěte vydal Závěrečná doporučení ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte

Dne 22. října 2021 Výbor OSN pro práva dítěte vydal finální verzi Závěrečných doporučení k 5. a 6. pravidelné zprávě ČR o plnění Úmluvy. Kritizoval v nich mimo jiné dlouhodobé nedostatky systému péče o děti a vyzval Českou republiku k uvedení situace do souladu s Úmluvou.

Konkrétně pak Výbor České republice důrazně doporučil zejména sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jednu organizaci a zlepšení koordinace mezi jednotlivými orgány (OSPOD, školou, policií, soudy apod.), posílení podpory rodin s dětmi a opouštění praxe umisťování dětí do ústavní péče, vytvoření instituce dětského ombudsmana, školení všech odborníků pracujících s dětmi o právech dítěte a zlepšení sběru dat.

Plný text Závěrečných doporučení v českém i anglickém jazyce je dostupný v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X