Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro práva dítěte

16. 11. 2020 20:06

Desatero doporučení (nejen) pro časy koronaviru / Nezapomínejme v krizi chránit děti i jejich práva

Dokument vypracoval Výbor pro práva dítěte a vychází ze zhodnocení opatření, která byla ve vztahu k rodinám a dětem přijata během koronavirové krize na jaře 2020. Dokument shrnuje oblasti, jež lze s ohledem na práva dětí považovat za problematické. V jednotlivých bodech Výbor navrhuje doporučení, aby se v případě dalších krizových stavů co nejvíce zabránilo opomíjení práv dětí a aby byla věnována pozornost také znevýhodněným dětem. 16. listopadu 2020

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X