Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

30. 6. 2009 13:09

Zasedání Výboru 9. března 2009

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Hlasování o návrhu dopisu předsedy Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva Ministru vnitra ČR ve věci situace nevládních organizací, zabývajících se migranty, cizinci a uprchlíky
  3. Návrh řešení situace cizinců v souvislosti s ekonomickou krizí
  4. Komerční zdravotní pojištění cizinců-problémy spojené s pojistnými produkty pojišťovny VZP, a.s.
  5. Reakce MV a MPSV na „Stížnost na omezení přístupu sociálních pracovníků z NNO na pokoje žadatelů o mezinárodní ochranu v zařízeních Správy uprchlických zařízení“
  6. Průkazky pro cizince ze třetích zemí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty