Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

30. 6. 2009 13:06

Zasedání Výboru 26. ledna 2009

Program jednání:

  1. Úvod
  2. Podnět k problematice vyhoštění cizinců, resp. rodinných příslušníků občanů EU/ČR
  3. Druhá verze podnětu k částečnému řešení situace cizinců pobývajících v České republice neoprávněně
  4. Otázka začlenění cizinců, kteří pobývají v České republice přechodně, do systému veřejného zdravotního pojištění
  5. Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty