Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Ze zasedání Výboru

15. 5. 2023 13:30

Zasedání Výboru 15. května 2023

Dne 15. května se Výbor pro práva cizinců podruhé sešel v roce 2023. Výbor se zabýval aktuální situací v oblasti migrace. Otevřel rovněž téma pracovní migrace za účelem sdílení zkušeností z terénu a nastavení efektivních pravidel fungování systému. MPSV v tomto ohledu informovalo o svých plánovaných aktivitách. Dále Výbor projednal relevantní doporučení UPR. K ukončení detence dětí a zajištění ochrany dětí bez státní příslušnosti přijal podnět (viz příloha). Po delší době také otevřel téma Úmluvy Mezinárodní organizace práce o pracovnících v cizích domácnostech, aby byla diskutovány možnosti zlepšení situace dotčených osob.

Program jednání byl následující:

1. Shrnutí aktuálních informací z rezortů

2. Pracovní migrace (zaměstnávání cizinců, zprostředkování zaměstnání, situace s agenturami)

3. Doporučení z Univerzálního periodického přezkumu (UPR) 

  a) Ukončení všech forem detence nezletilých cizinců bez doprovodu a rodin s dětmi

  b) Práva osob bez státní příslušnosti a specificky dětí

  c) Přistoupení k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o pracovnících v cizích domácnostech (č. 189)

4. Nový cizinecký zákon

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty