Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

20. 7. 2009 15:42

Průběžná/závěrečná zpráva projektu protidrogové politiky v roce 2009

Nový formulář průběžné/závěrečné zprávy projektu protidrogové politiky v roce 2009 – povinná příloha k žádosti o dotaci. Formuláře zprávy z dřívějších let nejsou u žádosti o dotaci na r. 2010 přípustné.

Nový formulář průběžné/závěrečné zprávy projektu protidrogové politiky v roce 2009 je umístěn na těchto www stránkách a dále je vložen v systému Cadros 2010 v oddíle „Dokumenty ke stažení“. Nepoužívejte starý formulář z minulých let! Průběžnou zprávu za rok 2009 zasílejte v listinné podobě spolu se žádostí o dotaci na rok 2010, a v elektronické podobě ji vložte do systému Cadros 2010. Je to povinná příloha k žádosti.

Požadované informace zpracujte, prosíme, stručně, konkrétně a korektně.

Vzhledem ke změnám v tabulkách, přehledech a osnově není možné použít formuláře z předchozích let.

Strukturu zprávy neměňte. Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit.

Průběžnou zprávu zpracujte za období 1.1.–30.6. příslušného roku.

Závěrečnou zprávu zpracujte za období 1.1.–31.12. příslušného roku.

V tabulkách výkaznictví porovnávejte vždy data za srovnatelná období dvou let (pololetí nebo celý rok).

Pokud používáte pro evidenci klientů a poskytnutých služeb softwarovou aplikaci UNIDATA (pro všechny typy služeb s výjimkou primární prevence) nebo PREVDATA (primární prevence), potom můžete příslušným datovým výstupem z tohoto programu nahradit relevantní část průběžné/závěrečné zprávy v části 10 - Výkaznictví. Blíže viz pokyny k části 10 - Výkaznictví (str. 6) průběžné/závěrečné zprávy.

Další pokyny ke zpracování naleznete na úvodní straně formuláře průběžné/závěrečné zprávy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X