Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

13. 8. 2009 13:22

Seminář pro žadatele o dotace RVKPP na rok 2010

Seminář se koná 25. srpna 2009 v Praze. Program semináře (dokument ke stažení) a formulář pro přihlášení. Uzávěrka přihlášek je 21. 8. 2009.

Seminář pro žadatele o dotace RVKPP na rok 2010 se koná 25. srpna 2009 od 10.00 do 15.00 hodin v Hnědém sále Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě, U Sovových mlýnů 4, Praha 1.

Program semináře

10.00 – 10.15 hodin

Úvod, cíl semináře, program, představení účastníků 

10.15 -11.30 hodin

Dotační řízení resortů na rok 2010 (zástupci MPSV, MZ, MŠMT, MS)

Informace o průběhu dotačního řízení v roce 2009

Informace o prioritách, výši finančních prostředků pro protidrogovou politiku, termínech dotačního řízení a metodice na rok 2010, kontakty na pracovníky

Diskuse k tématu

11.30 -12.15 hodin

Systém dotačního řízení RVKPP pro rok 2010

Systém a harmonogram dotačního řízení 2010 RVKPP

Zásady a principy metodiky hodnocení projektů

Certifikace RVKPP  

Vykazování výkonů služeb

Diskuse k prezentovaným tématům

12.15 – 13.00 hodin – Přestávka a občerstvení

13.00-15.00 hodin

Dotace RVKPP 2010

Metodika dotačního řízení RVKPP na rok 2010 – zejména novinky a odlišnosti od roku 2009

Podávání žádostí - včetně elektronické formy CADROS 2010 a informace o úplnosti žádosti - co musí žádost obsahovat

Správné a úplné vyplňování formulářů včetně průběžné zprávy za rok  2009

Technická a administrativní kontrola žádostí

Diskuse

Konec semináře cca 15.00 hodin

Organizátoři doporučují, aby si účastníci semináře vzali s sebou potřebné podklady (Metodika, formuláře k podání žádosti o dotaci a formulář průběžné/závěrečné zprávy), které jsou k dispozici v systému Cadros 2010.

Přihlášky na seminář 

Organizace může svého zástupce přihlásit e-mailem odeslaným nejpozději do 21. srpna 2009 na adresu tothova.estera - at- vlada.cz (pokud používáte e-mailový program, pro rozbalení e-mailu klikněte na odkaz "přihlásit e-mailem"; v ostatních případech prosím znaky -at- nahraďte zavináčem).

V e-mailu je potřeba uvést jméno a příjmení účastníka semináře, název organizace, která ho vysílá, a kontaktní e-mail a telefon. Na základě toho bude vytvořena prezenční listina.

Z kapacitních důvodů může organizace vyslat  na seminář pouze jednoho svého zástupce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X