Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

1. 9. 2009 9:18

CADROS 2010 - vstup do aplikace a podávání žádostí o dotace

Informace pro žadatele o dotace v rámci dotačního řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogovou politiku.

Aplikace Cadros 2010 pro elektronickou registraci a podávání žádostí o dotace RVKPP pro rok 2010 byla zpřístupněna dne 20. července 2009. Vstup do aplikace je na adrese http://2010.cadros.vlada.cz. V Cadrosu 2010 najdete veškeré potřebné informace, dokumenty a formuláře pro podání žádostí o dotace RVKPP na rok 2010. Aplikace obsahuje i popis postupu „Jak se registrovat“ a návod „Podání žádostí“.

Registrace žadatelů byla ukončena dne 31. srpna 2009.  

Příjem žádostí o dotace bude v souladu s vyhlášením dotačního řízení ukončen dne 30. září 2009.

Sekretariát RVKPP doporučuje žadatelům, aby si před podáním žádosti prostudovali vyhlášení dotací a Metodiku poskytování dotací, která byla zveřejněna 30. června 2009. Metodiku najdete jak v aplikaci Cadros 2010, tak na těchto stránkách v příloze vyhlášení dotačního řízení na rok 2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X