Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Dokumenty 1 až 10 z 81

Usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2023 č. 452

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2024

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 15. února 2023 č. 117

o Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 22. června 2022 č. 540

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 12. července 2021 č. 623

ke Strategii spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030.

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 7. června 2021 č. 517

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 12. dubna 2021 č. 360

o návrhu na zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 2. listopadu 2020 č. 1129

k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 22. června 2020 č. 681

o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 25. května 2020 č. 573

k nominacím zástupců České republiky do Evropského hospodářského a sociálního výboru na období 2020-2025

celý text zprávy

Usnesení vlády ČR ze dne 1. června 2020 č. 591

o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

celý text zprávy

Dokumenty 1 až 10 z 81