Monitorovací výbor Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování (dále jen Výbor) je zřízen Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor sleduje naplňování cílů Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (dále jen „Agentura“), posuzuje účinnost a efektivnost činností realizovaných Agenturou.


Výbor zejména:

 • sleduje dopad činnosti Agentury na situaci v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých žijí Romové;
 • schvaluje plány své činnosti a programy svých zasedání;
 • schvaluje kritéria pro výběr lokalit, kde Agentura bude působit;
 • schvaluje výběr lokalit, ve kterých bude Agentura působit, popř. i předčasné ukončení
 • činnosti Agentury v lokalitě;
 • projednává výroční Zprávu o činnosti Agentury;
 • projednává podklady, které jí byly předány ředitelem Agentury, nebo které si Výbor vyžádal prostřednictvím Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Kancelář“ nebo „Sekretariát Výboru“), jež slouží k objektivnímu vyhodnocení dopadu činnosti Agentury na integraci Romů;
 • předkládá prostřednictvím svého předsedy podněty, návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení účinnosti, efektivity a kvality činnosti Agentury k projednání Radě;
 • posuzuje a schvaluje návrhy na podstatnou změnu činnosti Agentury, jež vyplývá z materiálů k usnesením vlády o činnosti Agentury;
 • projednává zpracování vnějších evaluací činnosti Agentury, a to v souladu s jinými platnými předpisy;
 • plní další úkoly uložené Radou.

Aktuálně platný Statut a Jednací řád Výboru je uvedený v příloze.

Více informací k Agentuře pro sociální začleňování naleznete na www.socialni-zaclenovani.cz


Členky a členové 

 

 

Bartů Lumír

Asociace krajů ČR

Hančin Peter

KRKO Moravskoslezský  kraj

Husák Jan

člen Rady

Köttnerová Renáta

KRKO Olomoucký kraj

Pavková Lenka

MMR, IROP

Petroková Helena

MPSV, OP ESF+

Škarka Daniel

Svaz měst a obcí ČR

Smotlachová Ilona

MŠMT, OP JAK

Štern Petr

expert (Byznys pro společnost)

Theuserová Iveta

členka Rady

 

 

Tajemník  Výboru  

 

Předseda Výboru

Bc. Zdeněk Guži

 

 

 

Připojené dokumenty

Související zprávy