Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Mezinárodní aktivity

Vláda ČR se prostřednictvím Rady vlády pro záležitosti romské menšiny aktivně zapojila do vytvoření politického rámce a integrované platformy pro romskou inkluzi. Tato platforma je důležitá pro vytvoření strategie sociálního začleňování Romů, k jejímuž zpracování vyzval Evropský parlament Evropskou komisi svým usnesením z listopadu 2007. Evropská komise se rozhodla pořádat jednou za dva roky evropské summity za účasti vysokých činitelů institucí EU, národních vlád a občanských iniciativ z celé Evropy. První vrcholné zasedání zaměřené na globální a konzistentní strategii společenské integrace Romů se konalo v září 2008. Na tomto setkání zazněl silný hlas romských představitelů, kteří dali najevo, že nechtějí být pouze předmětem zájmu strategie, ale i aktivním participantem, který se bude aktivně účastnit její tvorby a realizace. Druhý romský summit se uskutečnil v 9. května 2009 v Córdobě.

Dne 5. dubna 2011 vydala Evropská komise sdělení „Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“, kterým hodlá dosáhnout konkrétních účinků na život romského obyvatelstva. Jedná se o reakci EU na současnou situaci, ale nenahrazuje hlavní odpovědnost, kterou za tuto oblast nesou členské státy. V tomto rámci Evropská komise povzbuzuje členské státy k tomu, aby úměrně k velikosti romské populace žijící na jejich územích a s přihlédnutím k jejich konkrétné výchozí situaci přijaly nebo dále rozvinuly komplexní přístup k integraci Romů a splnily následující cíle.

V reakci na tento rámec EU pak členské státy vypracovaly příslušné strategie integrace Romů, které Evropská komise vyhodnotila a své vyjádření vydala ve svém sdělení 21. května 2012. Více informací s odkazem na uvedené sdělení komise je k dispozici na stránkách Evropské komise.