Výbor pro vzdělávání Romů

Cílem Výboru je především zpracování podkladů, návrhů, připomínek a komentářů ke klíčovým národním dokumentům, jako jsou například dokumenty legislativní, kurikulární, strategické a také dokumenty koncepční či metodické povahy. Dále Výbor svou činností zajišťuje reflexi, vyvolává diskuzi a nabízí aktivní participaci na procesech a mechanismech státní nejen školské politiky. Výstupem Výboru zpravidla bývá iniciace nutných, žádoucích a konkrétních mechanismů či kroků, definice návrhů k přijetí usnesení, které se předkládají Radě vlády pro záležitosti romské menšiny.

Výbor tvoří odborníci s různým profesním zaměřením, jejichž pracovní aktivity a vlastní osobní angažovanost dlouhodobě směřují k podpoře, k rozvoji, k prosazování spravedlivého a rovného přístupu nejen v institucionalizovaném systému školního vzdělávání, ale vstupují také do obecných či jakkoliv jinak specifických, dílčích otázek společné a inkluzivně zaměřené výchovy a vzdělávání. Členy Výboru jsou zástupci institucí včetně relevantních resortů, akademické obce, odborné pedagogické veřejnosti, nestátních neziskových organizací a zástupci národních a mezinárodních platforem, které svými agendami zasahují do otázek řízení a koordinace výchovy a vzdělávání, otázek prevence a intervence sociální práce a sociální péče, otázek rovných šancí a spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Díky tomu je Výbor schopen prosazovat kriticko-objektivní pohledy, uplatňuje transdisciplinární přístupy v řešení a nabízí konstruktivní a otevřený prostor pro vzájemnou komunikaci s předmětnými subjekty a objekty, jichž se řešené otázky bezprostředně nebo jakkoliv jinak týkají. 


Členky a členové

Pražáková Dana

Česká školní inspekce

Cibulková Andrea

místopředsedkyně výboru

zástupkyně odborné veřejnosti

Červeňáková Lada

zástupkyně odborné veřejnosti

Černý Michal

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ferdinand Hrdlička

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Grenarová Renée

zástupkyně odborné veřejnosti

Gulová Lenka

zástupkyně odborné veřejnosti

Horváthová Martina

zástupkyně odborné veřejnosti

Kaleja Martin

předseda výboru, člen Rady

zástupce odborné veřejnosti

Köttnerová Renáta

KRKO Olomoucký kraj

zástupkyně odborné veřejnosti

Nyklová Eva

zástupkyně odborné veřejnosti

Smolová Závorová Halka

Národní pedagogický institut

Radošovská Mariana

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Šaldová Kateřina

zástupkyně odborné veřejnosti

Šotolová Eva

zástupkyně odborné veřejnosti

Veselý Miroslav

Ministerstvo vnitra

Zapletalová Jana

zástupkyně odborné veřejnosti

   

 

Tajemník Výboru

PhDr. Martina Seidlová

Předseda Výboru

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Místopředsedkyně Výboru

Mgr. Andrea Cibulková, MBA

 

Statut Výboru

Statut Výboru pro vzdělávání Romů

 

 

 

Připojené dokumenty