Projekt OPZ plus

2. 6. 2023 12:34

Projekt OPZ Plus Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030

Projekt OPZ Plus Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030
Odbor rovnosti žen a mužů (dále jako "Odbor") je řešitelem projektu s názvem "Koordinace plnění Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030". Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_013/0003802, priorita OPZ+: 1 - Budoucnost práce.

Stručná anotace

Projekt se zaměřuje na odstraňování nerovností mezi muži a ženami v ČR prostřednictvím zlepšení podmínek pro naplňování Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Projekt realizuje Odbor rovnosti žen a mužů ÚV ČR jako vnitrostátní koordinátor agendy rovnosti žen a mužů. Projekt směřuje zejména k posílení kapacit veřejné správy naplňovat strategii rovnosti žen a mužů, uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a formulovat a realizovat politiky přispívající k odstraňování genderových nerovností.


Doba realizace: 01. 01. 2023 – 31. 12. 2026

Celkový rozpočet: (EU/SR podíl): 67 278 825,60 Kč (EU: 51 626,82 Kč / SR: 15 652 418,78 Kč) 

Zdroj financování: Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost Plus a státní rozpočet ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie