Pracovní skupina k porodnictví

2. 2. 2023 18:27

Rok 2016

V roce 2016 jednala Pracovní skupina k porodnictví plenárně jen jednou, a to 26. května 2016. Zároveň však probíhala jednání týmů utvořených v rámci skupiny k dílčím tématům. Tým pro statistiky připravil Podnět k publikaci statistických dat, který byl přijat právě na jednání v květnu 2016. Zápis z jednání včetně schváleného podnětu a dalších podkladů diskutovaných na tomto jednání jsou přílohami tohoto článku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X