Pracovní skupina k dopadům pandemie covid-19

8. 2. 2021 13:46

Pracovní skupina k dopadům pandemie covid-19 na rovnost žen a mužů

Dne 24. července 2020 se na svém zasedání Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila předsedovi Rady zřídit pracovní skupinu, která by se průběžně zabývala dopady rozšíření onemocnění COVID-19 z hlediska rovnosti žen a mužů. Ke zrušení pracovní skupiny došlo na základě usnesení č. 1/2022 Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 7. června 2022.

Pracovní skupina měla za cíl

  • zabývat se opatřeními přijímanými v souvislosti s onemocněním covid-19 a vyjadřovat se k nim z pohledu nejen lidských práv, ale zejména z pohledu dopadů na životy žen a mužů.
  • formulovat stanoviska a doporučení pro zmocněnkyni vlády pro lidská práva. V případě potřeby mohla být doporučení Pracovní skupiny využity ministerstvy při tvorbě opatření spadající do jejich působnosti.

Seznam členek a členů Pracovní skupiny je k dispozici pod tímto odkazem. Informace o přijatých podnětech najdete v přiložených dokumentech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X