Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výbor pro dotační politiku

Výbor pro dotace působí v oblasti realizace nařízení vlády ze dne 20. února 2002 č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů.

Výbor pro dotace připravuje pro Radu návrh hlavních oblastí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin v působnosti příslušných orgánů státní správy, a to v oblasti:

  • uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,
  • rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích příslušníků národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti,
  • vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy a vzdělávacích programech podporujících rozvoj tolerance a respekt k odlišné identitě druhých,
  • podpory integrace příslušníků romské komunity.

 


Členky a členové

Balog Ján

předseda / zástupce romské národnostní menšiny

Skalský Vladimír

místopředseda / zástupce slovenské národnostní menšiny

Jampílková Natálie

zástupkyně běloruské národnostní menšiny

Popov Petr

zástupce bulharské národnostní menšiny

Kopřivová Lenka

zástupkyně chorvatské národnostní menšiny

Rákoczi Anna

zástupkyně maďarské národnostní menšiny

Dzingel Martin Herbert 

zástupce německé národnostní menšiny

Cieślar Henryk

zástupce polské národnostní menšiny

Zolotarev Igor 

zástupce ruské národnostní menšiny

Kubešová Branislava 

zástupkyně rusínské národnostní menšiny

Mandová Olga

zástupkyně ukrajinské národnostní menšiny

Uyen Huu Pham 

zástupce vietnamské národnostní menšiny

Gombárová Jana 

Ministerstvo kultury

Cetlová Hana

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Smítalová Pavlína

Ministerstvo financí

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Hajná Jana

Asociace krajů - stálý host

 

 

 

Tajemník Výboru

Tadeáš Mertlík


Předseda Výboru 

Ján Balog


Místopředseda Výboru 

Vladimír Skalský

Připojené dokumenty