Odkazy na některé národnostně menšinové organizace

Bulhaři: sdružení Vazraždane, Praha, Bulharský kulturní klub, Praha (adresa není úplně funkční...), občanské sdružení Pirin, Brno, občanské sdružení Zaedno, Praha, Sdružení pro Bulharsko, Brno, Bulharská pravoslavná obec, Praha.

Chorvati: Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, Chorvatský kulturní spolek ČR

Maďaři: Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Praha, Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Organizační jednotka Brno, časopis Prágai tükör, Praha.

Němci: Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, Svaz Němců - Landschaft Egerland, Cheb, Jukon, Praha, periodikum Landes-Zeitung.

Poláci: Kongres Poláků, Český Těšín, PZKO, Český Těšín, Sdružení Ars musica, Český Těšín, loutkové divadlo Bajka, Český Těšín, Sdružení polské mládeže, Český Těšín.

Romové: sdružení Rómů severní Moravy, Karviná, sdružení Dženo a internetové radio Rota, Praha, sdružení dětí a mládeže Romů, Zlín, časopis Džaniben, Praha, seminář romistiky Ústavu jižní a centrální Asie Filozofické fakulty UK v Praze, internetový portál Romea, Praha, časopis Romano voďi, Praha, občanské sdružení Athinganoi, Praha, občanské sdružení Český západ (obchůdek s jejich produkty), Dobrá Voda, Romské občanské sdružení, Karlovy Vary, Romské středisko Drom, Brno, občanské sdružení Lačhe čhave, Praha 4, Nová škola, obecně prospěšná společnost, Praha, občanské sdružení Savore, Šumperk, sdružení Elim, Opava, občanské sdružení Slovo 21, Praha, Společenství Začít spolu, Plzeň, obecně prospěšná společnost Společenství Romů na Moravě, Brno, občanské sdružení Společně - Jekhetane, Ostrava.

Romská hudba (ukázky ve formátu mp3) zde.

Rusíni: Společnost přátel Podkarpatské Rusi , Praha.

Rusové: časopis Russkoje slovo, Praha, Sdružení Artek, Praha.

Řekové: Asociace Řeckých obcí v ČR, Praha, Řecká obec Brno, Řecká obec Ostrava, Hellenika - nadační fond, Brno, Řecká obec Krnov-město, Lyceum Řekyň v ČR, časopis Kalimera, Praha, Společnost přátel Nikosoe Kazantzakise, Praha.

Slováci: Klub slovenské kultury,  Slovensko-český klub, Praha, Obec Slovákov v ČR, Praha, časopis Slovenské dotyky, Praha, portál Český a Slovenský svet, Praha, Slovenský sbor Evangelické církve a.v. v Praze.

Srbové: Luka Praha, Kulturní spolek Radost Srbské sdružení sv. Sáva, časopis Srbské slovo.

Ukrajinci: Fórum Ukrajinců, Praha, Ukrajinská iniciativa v ČR, Praha, časopis Porohy, Praha, časopis Ukrajinský žurnál, Praha.

Projekt praktické multikulturní výchovy Czechkid