Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

Výsledky dotačního řízení pro rok 2023 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Pro rok 2023 bylo podáno celkem 18 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 11 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 7 žádosti o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

Více informací


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2023 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 9. září 2022 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023, čj. 31908/2022-UVCR.

Více informací.


Prezentace ze semináře pro žadatele o dotace Úřadu vlády ČR v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023

Dne 31. srpna 2022 se uskutečnil ONLINE seminář pro žadatele o dotace Úřadu vlády ČR v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023. Prezentace ze semináře je k dispozici ke stažení zde.


Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023

Úřad vlády ČR, Odbor pro lidská práva a ochranu menšin si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2023.

Termín konání: 31.08.2022 13:00–15:00 hod.

Více informací


 

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Pro rok 2022 bylo podáno celkem 19 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 12 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 7 žádosti o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

Více informací


 

Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022

Úřad vlády ČR, Odbor pro lidská práva a ochranu menšin si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022.

Termín konání: 26.08.2021 13:00–15:00 hod.

Více informací


Pozvánka na ONLINE seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022

Úřad vlády ČR, Odbor pro lidská práva a ochranu menšin si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k dotačnímu programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022.

Termín konání: 26.08.2021 13:00–15:00 hod.

Více informací


 

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022, čj. 26887/2021-UVCR.

Více informací


 

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Pro rok 2021 bylo podáno celkem 25 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 17 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 8 žádosti o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

Více informací


Podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2021

Ve dnech 25. a 27. srpna 2020 proběhl v Hrzánském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Více informací: /cz/ppov/rnm/aktuality/podklady-ze-seminare-pro-zadatele-o-dotace-uv-cr-v-oblasti-lidskych-prav-pro-rok-2021-183406/


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 3. srpna 2020 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2021, čj. 21186/2020-UVCR.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2021 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.


Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačních programech Odboru lidských práv a ochrany menšin pro rok 2021

Seminář se uskuteční ve dnech 26. až 27. srpna 2020 od 9.30 h. do 14.30 h. v Lichtenštejnském paláci Úřadu vlády ČR, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1.

Více informací: /cz/ppov/rnm/aktuality/pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-v-dotacnich-programech-odboru-lidskych-prav-a-ochrany-mensin-pro-rok-2021-182611/


Informace pro příjemce dotací k realizaci aktivit a způsobilosti nákladů v době trvání nouzového stavu a v souvislosti s opatřeními proti COVID-19

Pokyn byl vytvořen pro příjemce dotací v rámci dotačních programů administrovaných Odborem lidských práv a ochrany menšin a Odborem rovnosti žen a mužů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a přijetím mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Více informací: /cz/ppov/rnm/aktuality/informace-pro-prijemce-dotaci-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-nakladu-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu-a-v-souvislosti-s-opatrenimi-proti-co-181430/


Výsledky dotačního řízení pro rok 2020 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 11. května 2020 výsledky dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020.

Více informací: /cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2020-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-181424/


Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2020, čj. 23317/2019-UVCR.

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2020 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Více informací: Výzva

5.8.2019