Aktuality

27. 4. 2021 7:58

Výsledky dotačního řízení pro rok 2021 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 27. dubna 2021 výsledky dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2021.

Pro rok 2021 bylo podáno celkem 25 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 17 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 8 žádosti o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X