Aktuality

9. 8. 2022 13:40

Výsledky dotačního řízení pro rok 2022 programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 9. srpna 2022 výsledky dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022.

Pro rok 2022 bylo podáno celkem 19 žádostí o poskytnutí dotace, přičemž 12 žadatelům o dotaci byla dotace poskytnuta a 7 žádostí o dotaci bylo zamítnuto. V příloze naleznete tabulku se seznamem žadatelů o dotaci včetně názvu jejich projektu, výše poskytnuté dotace, výše požadované dotace a průměrný počet bodů, který obdrželi jednotliví žadatelé o dotaci při hodnocení jejich žádostí. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X