Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Pracovní skupina péče o německé hroby

Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů v České republice byla původně zřízena pro řešení péče o opuštěné německé hroby. Postupem času však byla působnost pracovní skupiny rozšířena o řešení situace dalších hrobů národnostních menšin v České republice.

Pracovní skupina v rámci své působnosti realizuje, mimo jiné, výjezdní zasedání do krajů České republiky, na jejichž území se opuštěné hroby nachází. Cílem výjezdních zasedání je kromě dokumentace a mapování situace hrobů národnostních menšin v krajích také seznámení zástupců místních samospráv s možnostmi, jak o takové hroby pečovat.


Členky a členové

Bláha Roman

zástupce odborné veřejnosti

Vyhnisová Hana

ministerstvo financí 

Břečka Jan

Moravské zemské muzeum

Děd Stanislav

zástupce odborné veřejnosti

Dzingel Martin Herbert

zástupce německé národnostní menšiny, předseda pracovní skupiny

 

Ministerstvo zahraničních věcí

Kelin Alexej

zástupce ruské národnostní menšiny

Kolář Ondřej

Slezské zemské muzeum

Kopřivová Lenka

zástupkyně chorvatské národnostní menšiny

Kotrlý Tomáš

Ministerstvo pro místní rozvoj

Pelíšek Michael

zástupce židovské menšiny

Mandová Olga

zástupkyně ukrajinské národnostní menšiny

Mičo Milan

Ministerstvo pro místní rozvoj

Claudia Varhol

Svaz měst a obcí ČR

   

Tajemník pracovní skupiny

Tadeáš Mertlík, Master
Telefon: +420 296 153 394
mertlik.tadeas@vlada.cz

Předseda Pracovní skupiny 

Mgr. Martin Herbert Dzingel
 
 

Připojené dokumenty