Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

18. 9. 2018 14:14

Materiály a podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2019

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Zveřejňujeme podklady z dopolední a odpolední části semináře.  

Dopolední program byl koncipován obecně pro všechny účastníky. Úvodní prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 2019. Dále  pak byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání dotací a informace o častých chybách příjemců dotací. 

Odpolední části semináře pak už byly samostatně zaměřené vždy přímo k jednotlivým dotačním programům  - Podpora koordinátorů pro romské záležitosti, Podpora terénní práce, Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce či Podpora implementace Evropské charty regionálních č menšinových jazyků. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X