Členky a členové Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Předseda

Petr Fiala

Petr Fiala

předseda vlády České republiky

Výkonný místopředseda

Jindřich Vobořil

národní koordinátor pro protidrogovou politiku

Členky a členové

Vlastimil Válek

ministr zdravotnictví

Marian Jurečka

ministr práce a sociálních věcí

Mikuláš Bek

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Vít Rakušan

ministr vnitra

Pavel Blažek

ministr spravedlnosti

Zbyněk Stanjura

ministr financí

Jana Černochová

ministryně obrany

Marek Výborný

ministr zemědělství

Jozef Síkela

ministr průmyslu a obchodu

Klára Šimáčková Laurenčíková

zmocněnkyně vlády pro lidská práva

Jan Lipavský

ministr zahraničních věcí

Ivan Bartoš

ministr pro místní rozvoj

Jana Michailidu

zástupkyně ministra pro legislativu

Martin Vondrášek

policejní prezident

Vítězslav Schrek

zástupce Asociace krajů ČR

Tomáš Vlach

zástupce Svazu měst a obcí

Kamil Kalina

zástupce Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Helena Gherasim

zástupce Asociace poskytovatelů adiktologických služeb

Ondřej Sklenář

zástupce České asociace adiktologů

Jiří Horecký

zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Zuzana Nott

zástupce pacientských organizací

Pavel Bém

expert jmenovaný předsedou Rady

Stálí hosté

Marek Šimandl

generální ředitel Generálního ředitelství cel

Lucia Kiššová

ředitelka sekretariátu Rady