Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

23. 6. 2009 18:20

Dotační řízení pro rok 2009 - přehled

Přehled dotací schválených dne 30. 1. 2009.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na svém jednání dne 30. 1. 2009 schválila s menšími změnami návrh Dotačního výboru na rozdělení prostředků v celkové výši 95 mil. Kč. návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky - prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami v roce 2009 (dotace).

Připojená tabulka obsahuje návrh Dotačního výboru, o kterém RVKPP jednala. Schválené změny v rozdělení dotací jsou uvedeny v usneseních RVKPP ze dne 30. 1. 2009 a z 11. 6. 2009.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X