Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv dotačních řízení

4. 8. 2010 15:54

Vyhlášení dotačního řízení - poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové politiky na rok 2011

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky v roce 2011 - metodika, podmínky, termíny. Formuláře žádostí dosud nebyly zveřejněny.

Metodika

Metodika RVKPP pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky na rok 2011 definuje zejména:

- Registraci žadatelů a podávání žádostí včetně nových projektů.

- Okruh subjektů a služeb (programů), na které lze o dotaci žádat.

- Podmínky pro poskytnutí dotace.

- Uznatelné a neuznatelné náklady projektu.

- Postup při rozhodování o poskytnutí dotace.

- Priority dotačního řízení.

Metodice věnujte prosím náležitou pozornost a předem si zajistěte přílohy nutné k registraci žadatelů a k podání žádosti.

 Termíny

Termín registrace v systému CADROS, včetně vložení povinných příloh k registraci, je do 31. srpna 2010. Registrace bude probíhat na stránkách 2011.cadros.vlada.cz

Termín pro podání žádosti je nejpozději do 30. září 2010.

 Upozornění - formuláře

Formulář průběžné/závěrečné zprávy za rok 2010 bude mírně upraven. V současné době probíhá oponentní řízení k formuláři; poté (během srpna) bude zveřejněn v příloze této zprávy. Sekretariát RVKPP prosí žadatele, aby vyčkali na zveřejnění aktuálních formulářů a nepoužívali formuláře z dřívějších let.

Rovněž probíhá aktualizace webové aplikace CADROS 2011, jejíž součástí jsou i výrazné změny ve funkčnosti a obsahu formuláře žádosti o dotaci; na tomto místě bude oznámeno, až bude CADROS 2011 zpřístupněn.

Další informace

Sledujte stránku Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - sekci Dotace; budou zde zveřejňovány další informace k dotačnímu řízení na rok 2011.

Plánován je seminář pro žadatele o dotace, na kterém budou žadatelé seznámeni s požadavky pro podání žádostí, pokyny pro práci s aplikací CADROS 2011, a se změnami v dotačním řízení oproti roku předchozímu.

Na dotazy týkající se dotačního řízení RVKPP odpovídá Mgr. Petr Chytil (e-mail: chytil.petr@vlada.cz, tel.: 296 153 104).  

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X