Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 9. 2017 11:27

Premiér Sobotka: Vláda využila maximum evropských prostředků a pokročila v přípravě silničních a železničních staveb

Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem dopravy Ťokem, 12. září 2017.
Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem dopravy Ťokem, 12. září 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka hodnotil 12. září 2017 s ministrem dopravy Danem Ťokem činnost jeho resortu. Při jedenácté bilanční schůzce probírali splněné úkoly ministerstva, ale i priority, které se nepodařilo prosadit a vizi v oblasti dopravy pro příští vládu.„Naše vláda udělala velký pokrok z hlediska budování dopravní infrastruktury. Podařilo se nám zajistit přípravu prioritních staveb a efektivně čerpat evropské prostředky. Během funkčního období vlády se podařilo zprovoznit 120 km dálnic a silnic I. třídy, v tuto chvíli se staví 230 km dálnic a silnic I. třídy a dalších 152 km je připraveno k výstavbě. Výsledkem práce naší vlády je výrazný pokrok v přípravě klíčových staveb,“
zhodnotil činnost resortu dopravy premiér Bohuslav Sobotka.

Vláda Bohuslava Sobotky vyjednala s Evropskou komisí výjimky EIA a zajistila tak rychlejší realizaci vybraných dopravních projektů, které o stanovisko EIA kvůli změně legislativy přišly.

„Na strategické dopravní stavby se nám podařilo v Bruselu vyjednat výjimku tak, abychom na nich nemuseli opakovat celý proces EIA. Tyto prioritní dopravní záměry mají v tuto chvíli platné stanovisko EIA a intenzivně se připravují z hlediska možného zahájení výstavy,“ uvedl předseda vlády Sobotka.

Ministerstvu dopravy se dařilo posilovat rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a v rámci Operačního programu Doprava 2007–2013 vyčerpat 100 % alokace všech přidělených prostředků. Z prostředků bylo opraveno celkem 1150 km dálnic a silnic I. tříd. Byl například zprovozněn úsek dálnic D4, D11 a poslední úsek dálnice D8. Ministerstvo dopravy rovněž vyčlenilo 11 miliard korun na opravu silnic II. a II. třídy.

K nesplněným úkolům resortu patří připravovaný zákon o liniových stavbách. Ten měl zjednodušit proces administrativního řízení stavebního povolení liniových staveb, a to včetně posouzení EIA a podmínek vykupování dotčených pozemků. Byl však kvůli nevypořádání řady připomínek stažen.

Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti dopravy:

  • Získání výjimky EIA pro prioritní stavby – Vláda vyjednala s Evropskou komisí výjimky pro devět prioritních staveb.
  • Čerpání evropských dotací - V rámci OP Doprava za období 2007–2013 se podařilo vyčerpat 100 % alokace všech přidělených prostředků (151,6 mld. Kč).
  • Modernizace D1 – Klíčový projekt Ministerstva dopravy, který by měl být dokončen v roce 2020.
  • Zprovoznění posledního úseku dálnice D8 - Poslední úsek otevřen 17. 12. 2016, dokončuje se sanace problematického úseku se sesuvem půdy.
  • Program rozvoje rychlých železnic
  • Mýto – Ministerstvo dopravy zajistilo tendr na nového provozovatele mýtného systému. O novém provozovateli rozhodne až následující vláda.
  • Platy řidičů ve veřejné linkové dopravě - Od 1. ledna 2017 došlo ke zvýšení minimální hodinové mzdy ze 71,60 Kč/hod. na 98,10 Kč/hod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie