Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 9. 2017 14:52

VIDEO: Ministrovi vnitra se podařilo snížit kriminalitu, zvýšit platy policistům i hasičům a reagovat na bezpečnostní hrozby

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Dámy a pánové, přeji ještě jednou dobrý den, po bilanční schůzce, kterou jsem dnes ráno měl s ministrem financí, panem Pilným, tak jsme se dnes sešli s ministrem vnitra Milanem Chovancem, abychom hodnotili poslední čtyři roky Ministerstva vnitra. Než se ještě budu zabývat tou širokou agendou a obrovským množství témat, které muselo Ministerstvo vnitra zvládnout, tak bych rád poděkoval panu ministrovi Chovancovi za čtyřletou velmi dobrou spolupráci, protože si myslím, že přišel na Ministerstvo vnitra s potřebným nasazením a také s potřebnou vůlí věci měnit a byl současně schopen se vypořádat s celou řadou složitých situací, které přišly. Ministerstvo vnitra muselo především reflektovat tu zhoršenou bezpečnostní situaci, ve které se Česká republika a Evropa ocitly v souvislosti s vystupňováním aktivit teroristů, ale také v souvislosti s řešením migrační krize nebo třeba v souvislosti s řešením mimořádných událostí typu výbuchu v těch privátních muničních skladech ve Vrběticích. Jestli se mohu vrátit k některým důležitým věcem.  My, když jsme přišli do vlády, tak naším cílem a jedním z našich cílů bylo stabilizovat bezpečnostní sbory. Jak jistě víte, tak policie, hasiči a další bezpečnostní sbory byly hodně destabilizovány tím, že tam byly rozpočtové škrty v minulosti, že se škrtalo v platech a rušila se tabulková místa. Velmi často se zvažovalo rušení hasičských stanic, policejních okrsků a podobně, takže bylo to období nejistoty, nestability a já jsem rád, že Ministerstvo vnitra toto období nejistoty ukončilo a že došlo k personální a finanční stabilizaci jak profesionálních hasičů, tak i PČR. To samozřejmě bylo možné jenom díky tomu, že se mimo jiné také stabilizovalo odměňování policistů, hasičů a že vláda každý rok zvyšovala tarifní platy a že se podařilo vrátit těch 10 %, o které hasiči, policisté přišli v roce 2012. My jsme o tom dnes také s panem ministrem Chovancem měli možnost hovořit. Teď se vedla velmi bouřlivá debata o tom, jak má vypadat růst platů zaměstnanců veřejného sektoru v příštím roce, a já myslím, že jsme s panem ministrem v jasné shodě, že není možné na někoho zapomenout, že takovéto návrhy, se kterými občas přichází naši koaliční partneři, kdy bychom někoho měli vynechat, že někteří už měli platy zvýšené dost a že by se příští rok někomu platy vůbec zvedat nemusely. To si myslím, že je něco, co musíme znovu jednoznačně odmítnout. Nechceme na nikoho zapomenout, a jestliže říkám, že nikdo nemá být opomenut a zapomenut, tak se to týká také policistů, hasičů a dohodli jsme se na tom, že přirozeně trváme na tom, aby i policistům, hasičům, se od 1. listopadu letošního roku zvýšily tarifní platy. Chci poděkovat panu ministrovi a Ministerstvu vnitra za zvládnutí migrační krize. Nejde jenom o to, že se nám po celou tu dobu, kdy tady byl silný tlak a silný proud nelegální migrace z Balkánu, že se nám celou dobu podařilo v České republice udržet bezpečnostní situaci plně pod kontrolou a že jsme byli schopni zajistit dodržování schengenských dohod, že jsme byli schopni zajistit ochranu vnějších hranic, respektive hranice České republiky.  Jsem velice rád, že od samého začátku migrační krize jsme se angažovali i v dalších státech, že jsme pomáhali, že Česká republika měla vždycky připravený dostatek lidí v komplexu, ať už šlo o Řecko nebo Itálii, že jsme pomáhali na Balkáně a Makedonii, v Srbsku, Chorvatsku, ve Slovinsku, Maďarsku, prostě Česká republika patřila k těm zemím, které se nestaraly jenom o svoje území, ale snažili jsme se řešit problémy tam, kde vznikaly, tzn. na vnější hranici Evropské unie, na vnější schengenské hranici a myslím si, že Ministerstvo vnitra tu situaci zvládlo velmi dobře, byť jsme byli kritizováni na začátku migrační krize, že přistupujme příliš striktně k řešení nelegální migrace a že bychom měli být mírnější, tak je jasné, že tak striktní přístup byl správný, že jsme vždycky trvali na dodržování zákonů a pravidel a bylo to naprosto na místě. A myslím si, že Ministerstvo vnitra v tom sehrálo klíčovou roli, a já jsem rád, že ministerstvo také v návaznosti na zhoršenou bezpečnostní situaci zrealizovalo Audit národní bezpečnosti, to tady vlastně historicky nikdy nebylo, čili byla to poměrně rozsáhlá komplexní práce, která se tady povedla, a výsledkem toho auditu jsou naprosto konkrétní doporučení, jak postupovat. Abychom se lépe bránili těm moderním hrozbám, jako je terorismus, jako je extrémismus, jako je třeba kybernetická kriminalita a podobně. Na ten Audit národní bezpečnosti navazuje také koncepce rozvoje PČR do roku 2020. Je strašně důležité, že policie v tuto chvíli ví, jakým způsobem se bude rozvíjet, a ono je to velmi důležité také proto, abychom zbytečně neplýtvali penězi, aby tak každá vláda nešla jiným směrem, a jestliže tady máme koncepční plán do roku 2020, tak to umožňuje plánovat investice a také rozvrhnout v čase. Opět velmi důležitá věc a speciálně bych rád zmínil podporu činnosti dobrovolných hasičů. Já už jsem tady mluvil o tom, že vnitro stabilizovalo profesionální hasiče, ale to co je myslím velký úspěch, je rozjezd nových programů, dotačních programů pro dobrovolné hasiče. Dneska se v řadě obcí a měst v Čechách a na Moravě staví nové hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Pořizuje se nová technika, zlepšuje se jednoznačně vybavení dobrovolných hasičů. Podařilo se pro ni udělat celou řadu konkrétních kroků, takže jsem rád, že Ministerstvo vnitra bylo a je ministerstvem velmi přátelským vůči dobrovolným hasičům a že ta spolupráce probíhá velmi dobře a Ministerstvo vnitra se zastalo České pošty, to si myslím, že je také důležitá a stěžejní věc, že Česká pošta byla určená k privatizaci. Že se měla přeměňovat na akciovou společnost, to ale naše vláda zastavila a odmítla a já chci poděkovat panu ministrovi Chovancovi, že jsem mnohokrát zažil na vládě, jak velmi odhodlaně bojoval za Českou poštu  proti Ministerstvu financí, které se snažilo tady co nejvíce seškrtat možnou státní podporu, kterou jsme organizovali pro Českou poštu, ale bez větší podpory ze státního rozpočtu prostě Česká pošta není schopna udržet pobočkovou síť, a jestliže ji chceme udržet, tak prostě stát musí pomoci. Abych nehovořil příliš dlouho, tak možná poslední dvě věci, co se podařilo zorganizovat velmi dobře, je zákon o státní službě. Ten zákon ještě bude vyžadovat v příštích letech určité změny i v důsledku vypořádávání se s tou běžnou realitou fungování státní správy, tak si myslím, že Ministerstvo vnitra tyto věci dobře zorganizovalo. Určitě bych chtěl ještě poděkovat za schopnost uchopit mimořádnou situaci, se kterou se v takovém rozsahu vlády v posledních možná 20, 30 letech vůbec nesetkaly, a to byla asi největší mimořádná událost na území České republiky za naší vlády, výbuch privátní munice, která byla uskladněná ve Vrběticích. Myslím si, že jednak ty věci systémové, které se udělaly, že se provedly kontroly po celé České republice, že se změnila legislativa, tak to hodně přispělo k budoucí bezpečnosti, ale Vrbětice je samozřejmě téma, které zůstává, policie tam odvádí velký kus práce, chci poděkovat všem policejním pyrotechnikům, kteří tam vlastně dnes a denně nasazují svůj život, aby se podařilo Vrbětice tedy vyčistit, aby se podařilo dokončit vyšetřování a do budoucna bylo možné celý ten areál sanovat a pak  ho využít pro nějaké jiné účely, takže určitě zvládnutí Vrbětic bylo velký kus práce a úspěchu, který se Ministerstvo vnitra povedl. A úplně nakonec, já myslím, že vždycky je dobré vidět i nějaké konkrétní měřitelné výsledky a se podíváme na jeden z těch klíčových, měřitelný výsledek, který je důležitý pro nás pro občany pro všechny, je otázka poklesu kriminality a myslím si, že toto je asi i pro lidi nejdůležitější, aby je co nejméně obtěžovala, otravovala trestná činnost, aby co nejméně komplikovala jejich životy, aby je to co nejméně ohrožovalo, je strašně dobře, že v České republice se už poslední tři roky každý rok daří snižovat kriminalitu. To je myslím klíčový, měřitelný výsledek z pohledu fungování Ministerstva vnitra a samozřejmě také PČR. Děkuji.

Milan Chovanec, ministr vnitra: Dobrý den, tak já velmi stručně, velmi krátce. Mé poděkování nejprve patří panu premiérovi za podporu. Je to jedna z mála vlád, která dokončí čtyřletý mandát a do této země přinesla stabilitu. Já si myslím, že stále více s odstupem času bude jasné, že to byla vláda úspěšná, že to byla vláda, po které zůstanou měřitelné výsledky. Poděkování od pana premiéra patří především lidem v resortu, policistům, hasičům, pošťákům a všem lidem na resortu Ministerstva vnitra, kteří se starají o mnohé agendy směrem k obcím, směrem k výkonu státní správy, ať to jsou volby, ať je to cizinecká agenda a další agendy, které Ministerstvo vnitra má pod sebou. Poděkování pana premiéra patří především těmto lidem a já děkuji za to, že vyjádřil tedy poděkování směrem k resortu. Není to k mé osobě, ale především k těm desítkám tisícům lidí, kteří jsou pod resortem Ministerstva vnitra. Přidání platů je stěžejní věc. Ne snad proto, že jsou volby. Když se podíváte na navyšování mezd za období čtyřleté vlády Bohuslava Sobotky, tak tady kontinuálně docházelo ke zvyšování mezd. Není to tedy z důvodu předvolebního kroku, ale z důvodu toho, že stát musí zaplatit své zaměstnance, že musí držet kvalitní zaměstnance, že musím ocenit i ty, kteří ten stát několik let nebo jako dokonce několik desítek let pracuje, proto chceme navyšovat mzdy. Proto máme zájem, aby v době ekonomické konjunktury a prosperity to naši zaměstnanci, zaměstnanci státu poznali na svých peněženkách a neměli důvod, ambici odcházet do privátního sektoru, protože stát si nemůže dovolit tyto lidi prostě ztratit. Může investovat do hasičských zbrojnic, do policejních aut, nových budov, do čehokoliv jiného, ale pokud tam nebude člověk, který bude s těmi věcmi, který bude obsluhovat, který se bude starat, tak ty věci jsou zbytečné, tzn. pro nás, pro demokracii, je primární investice do lidí. To je zásadní věc, kterou jsem tady chtěl zmínit. Premiér, který velmi dbal na to, aby Česká pošta zůstala státním podnikem, aby lidé měli lepší pracovní podmínky. Zlepšování tam postupuje, ale je potřeba v tom pokračovat a neustrnout. Já děkuji za chválu na snížení kriminality, ale je poctivé říci, že v jedné oblasti, a to je kyberkriminalita, má Česká republika jako všechny evropské země ještě mnohé před sebou, a to je, to je směr, kam se musí příští vedení Ministerstva vnitra napřít celou vahou a nenechat to prostě usnout, protože by se nám to vracelo během příštích let. A to je směr, kde je potřeba prostě ještě zabojovat. Stabilita je základní věc a doufám, že se nestane už nikdy to, že se některý z ministrů financí rozhodne lidem peníze odebrat, je možné v době krize nepřidat, ale už nikdy není možné ty peníze vzít. Já jsem velice rád, kdyby se povedlo ty peníze vrátit a to je drobná satisfakce za vaše předchůdce. Takže za mě krátké shrnutí: čeká nás ještě několik měsíců práce a je potřeba dotáhnout některé projekty. A hlavně připravit rozpočet nejenom s tím, aby to byly peníze na přidání platů, volby. Aby Ministerstvo vnitra bylo resortem stabilním a abychom předávali v daleko lepším stavu, než jsme jej přebírali, než jsme přišli.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie