Aktuálně

23. 8. 2017 9:51

Premiér Sobotka: Prosadili jsme zákon o státní službě, zásadní novelu zákona o střetu zájmů i koncepci boje s korupcí

Tisková konference po schůzce premiéra s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Chvojkou, 23. srpna 2017.
Tisková konference po schůzce premiéra s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Chvojkou, 23. srpna 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka pokračuje v bilančních schůzkách se členy vlády. Ve středu 23. srpna 2017 se setkal s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou.

„Jsem rád, že jsme dodrželi slib z našeho programového prohlášení, a podařilo se nám výrazně zpřísnit sledování střetu zájmů, zvýšit transparentnost veřejné správy i zajistit nová pravidla pro financování volebních kampaní. Splnili jsme jeden z klíčových závazků programového prohlášení naší vlády a prosadili jsme zákon o státní službě, o kterém předchozí vlády jen dlouho mluvily. Nám se jej podařilo uvést v život a díky němu se daří postupně personálně státní správu stabilizovat a odpolitizovat. Za velmi významné považuji také rozhodnutí vlády o výkupu pozemků a velkovýkrmny vepřů v Letech, v místě romského koncentračního tábora. Po více než dvaceti letech jsme ukončili mezinárodní ostudu a toto tragické místo se stane místem důstojné piety. Poděkování zde patří nejen současným ministrům Chvojkovi či ministru kultury Danielu Hermanovi, ale také bývalému ministru pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřímu Dienstbierovi, který se na tomto úspěchu svojí prací významně podílel,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

V procesu schvalování je  novela antidiskriminačního zákona, vláda pracuje na paragrafovém znění zákona o sociálním podnikání.

„Naším cílem je pokusit se na nadcházející schůzi Poslanecké sněmovny ještě schválit připravenou novelu tzv. antidiskriminačního zákona, která výrazně pomůže znevýhodněným skupinám obyvatel. V dalším volebním období by se nová vláda měla zaměřit na vypracování protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017, zlepšení procesu hodnocení dopadů regulace či aktivní pokračování projektu e-Sbírka a e-Legislativa. Za důležité považuji také legislativní schválení zákona o sociálním bydlení, který naše vláda připravila a ještě stihla předložit Parlamentu,“ dodal předseda vlády Bohuslav Sobotka.
 

Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti lidských práv, rovných příležitostí a legislativy:

  • Prosazení návrhu zákona o státní službě ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – jasné stanovení pravidel pro výběr úředníků i jejich odměňování.
  • Prosazení novely zákona o střetu zájmů – na základě závazku z programového prohlášení vlády byl zřízen centrální registr oznámení o střetu zájmů.
  • Zpřísnění pravidel pro volební kampaně – vymezeny výdajové limity, podmínky pro příspěvky a zpřísnění dohledu financování kampaní.
  • Výkup vepřína v Letech – vláda schválila na posledním jednání odkoupení vepřína Letech u Písku, který se nachází na místě protektorátního koncentračního tábora pro Romy na území České republiky.
  • Větší zastání pro zdravotně znevýhodněné – rozšíření pravomocí veřejného ochránce práv.
  • Zvyšování transparentnosti veřejné správy – větší zpřístupnění připravované legislativy veřejnosti.
  • Větší boj proti sociálnímu vyloučení a předluženosti – klíčové úkoly shrnuje Akční plán.

Více informací o bilančních schůzkách předsedy vlády Bohuslava Sobotky na /cz/media-centrum/aktualne/bilancni-schuzky-premiera-bohuslava-sobotky-158558/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie