Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 9. 2017 17:22

VIDEO: Naše vláda prosadila zrušení poplatků za léky, protikuřácký zákon a zvyšuje pravidelně platy lékařů i zdravotních sester

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil po bilanční schůzce, kterou jsme měli teď tady v budově Ministerstva zdravotnictví s panem ministrem Ludvíkem. Chci připomenout, že zdravotnictví patří k prioritám naší vlády a mým cílem bylo, abychom během těch čtyř let dokázali zajistit lidem dostupnou a kvalitní zdravotní péči, abychom během těch čtyř let ekonomicky stabilizovali zdravotnictví, abychom snížili tlak na zvyšování spoluúčasti pacientů, který tady byl v těch předcházejících letech evidentní, a také, abychom posílili transparentnost z hlediska fungování našeho zdravotnictví a já jsem přesvědčený, že za ty čtyři roky se to povedlo a chci poděkovat za spolupráci jak předcházejícímu  ministrovi Němečkovi, tak i současnému ministrovi zdravotnictví Ludvíkovi, protože jsem přesvědčen o tom, že oba dva se velmi intenzivně angažovali pro to, abychom tyto klíčové cíle vládní politiky dokázali splnit. Já bych rád zmínil alespoň některé věci, které se podle mého názoru povedly a které nejsou ani samozřejmé a nejsou ani nevýznamné. První věc, která mne velmi těší, je, že se nám od 1. ledna roku 2015 podařilo zrušit poplatky ve zdravotnictví. Jak jistě víte, zrušení poplatků ve zdravotnictví bylo důležitým bodem vládního programu, byla to součást koaliční dohody, na které sociální demokracie po jedné ze tří koaličních stran trvala a od 1. ledna roku 2015 se tady zrušily poplatky za ošetření u lékaře i za recept v lékárně a nebyly obnoveny poplatky za pobyt v nemocnici. Druhá důležitá věc se týká zvyšování plateb za státní pojištěnce. V této oblasti v minulých letech docházelo ke stagnaci a stát nebyl schopen se přihlásit ke své odpovědnosti za financování zdravotní péče u těch lidí, kteří neplatí zdravotní pojištění, protože jsou to děti nebo protože jsou to senioři nebo protože jsou to lidé, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných. Nám se podařilo změnit politiku vlády vůči systému zdravotního pojištění. Vláda přijala odpovědnost za spolufinancování zdravotní péče, každý rok jsme zvyšovali platby za státní pojištěnce, chci připomenout, že ta měsíční platba za státního pojištěnce byla v roce 2014, když jsme začínali, 787 Kč a v roce 2018 to bude už 969 Kč. Když se podíváte na tento graf, tak já myslím, že jasně ukazuje, jak je tady rozdíl oproti předcházejícím vládám, kdy například v letech 2011 až 2013 ten příspěvek stagnoval na 723 korunách, nezvýšil se ani o korunu a po nástupu naší vlády každý rok dochází k nárůstu plateb státu za státní pojištěnce. Proč jsme to udělali? Toto byl jeden z těch významných příspěvků ke stabilizaci financování zdravotní péče, protože zvyšování plateb za státní pojištěnce nám umožnilo, abychom ve prospěch poskytovatelů zdravotní péče, zejména ve prospěch lůžkových zdravotnických zařízení, rozdělili více finančních prostředků. Jsem také rád, že se to podařilo naší vládě, byť nebylo úplně jednoduché, a ten zákon jsme předkládali nadvakrát, tak jsem rád, že se naší vládě podařilo prosadit protikuřácký zákon, který významným způsobem rozšířil zákaz kouření, a myslím si, že jsme se tím připojili k civilizovaným zemím, které tímto způsobem bojují proti nešvaru, který je spojen s kouřením nebo který je spojen také s konzumací alkoholu. Jsem velmi rád, že vláda posílila veřejný dohled nad finančními toky v rámci financování zdravotní péče. Zakotvili jsme poprvé vlastně v historii povinnost pojišťoven zveřejňovat smlouvy, na základě kterých se proplácí zdravotní a lékařské smlouvy, a také jsme zakotvili mnohem větší rozsah informačních povinností, které jsou pojišťovnami poskytovány jak Ministerstvu zdravotnictví, tak Ministerstvu financí. Další důležité téma, kde jsem se také i osobně angažoval, abych podpořil ministra zdravotnictví v této věci, byla otázka zvyšování platů zaměstnanců ve zdravotnictví. Dlouhodobě jsme řešili otázku udržení kvalifikovaných sester v nemocnicích, udržení kvalifikovaných lékařů v nemocnicích, protože samozřejmě tou páteří poskytování zdravotní péče u nás jsou samozřejmě  krajské a státní nemocnice a tam jsme v průběhu těch minulých let cítili určité personální napětí, pokud šlo o otázku dostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu. Proto jsme se rozhodli zvyšovat platy ve zdravotnictví o něco rychleji, než jsme to dělali u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru, udělali jsme to už v tuto chvíli celkem 3× – jenom připomínám, že v roce v lednu 2015 jsme zvýšili tarifní platy o 5 %, v lednu 2016 znovu o 5 %, v lednu letošního roku o 10 % a připravujeme zvýšení tarifních platů ve zdravotnictví, v nemocnicích, od 1. ledna roku 2018 znovu o 10 %.  Tzn. v tom období, které mohla ovlivnit naše vláda, se tarifní platy sester, lékařů v nemocnicích zvýšily celkem o 30 %, což je významný nárůst. Pokud jde o věci, které bohužel se nepodařilo dotáhnout do konce a kde osobně mě to mrzí, je fakt, že se nepodařilo naplnit závazek vlády, že prosadíme zákon o neziskových nemocnicích. Mě to mrzí, protože ten zákon byl dlouho připravován, bohužel byl silně brzděn zejména ze strany Ministerstva financí, které tehdy vedl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, nakonec byla zvolena kompromisní podoba zákona o univerzitních nemocnicích, ale stejně byla pravicí ve spolupráci s hnutím ANO v Poslanecké sněmovně zablokována. Mě to mrzí právě proto, že my jsme tento zákon chtěli prosadit jako určitou prevenci proti riziku privatizace lůžkových zdravotnických zařízení, jako účinnou prevenci proti riziku privatizace zdravotnictví a domnívám se, že ty síly a ty politické strany, které působily proti tomu, tak proti tomu působily  se zřetelným zájmem vytvořit si podmínky pro to, aby mohly lůžková zdravotnická zařízení snáze privatizovat, takže určitě zákon o neziskových nemocnicích, potažmo univerzitních nemocnicích je jedna z věcí, která by rozhodně v budoucnosti měla být přijata. A poslední poznámka: to, co vidím jako silné doporučení pro příští volební období. Je evidentní, že pokud jde o investice ve zdravotnictví, pokud jde o modernizaci přístrojového vybavení, pokud jde o modernizaci budov krajských, státních a městských nemocnic, tak ty finanční prostředky, které jsou k dispozici, na investice nestačí a nebudou stačit v příštích letech. Naše zdravotnictví bylo silně financováno i z fondů Evropské unie a ještě stále se realizují projekty z fondů Evropské unie, ale tolik peněz z fondů už k dispozici v příštích letech nebude, a pokud máme občanům zajistit, garantovat, že bude dostatek peněz na to, aby se zmodernizovaly přístroje v těch dalších investičních cyklech, že budou peníze na to, aby se zrekonstruovaly nemocnice tak, aby odpovídaly standardu jedenadvacátého století, abychom tady skutečně udrželi velmi kvalifikovanou  zdravotní péči, která bude na úrovni, tak musíme posílit investice do zdravotnictví a to nebude možné ze zdravotního pojištění. Proto já vidím jako důležitý bod, který bychom měli prosadit a prosazovat v tom příštím období, po volbách do Poslanecké sněmovny, zřízení investičního fondu, který by spravovalo Ministerstvo zdravotnictví a kam by šla část výnosů, prostředků ze spotřební daně z tabáku, ze spotřební daně z alkoholu tak, abychom byli schopni generovat několik miliard ročně na posílení investic do veřejných nemocnic, tzn. do fakultních nemocnic, do krajských nemocnic, do městských nemocnic, pokud takovýto fond rychle zřízen nebude, pak si myslím, že ve zdravotnictví v příštích letech bude významný problém z hlediska investiční obnovy v té první fázi přístrojového vybavení. A samozřejmě se to týká také budov a zajištění komfortu pro pacienty, takže chtěl jsem zmínit tu potřebu investičního fondu a posílení investic jako téma, které tady zůstává jako silné téma pro příští volební období.
A ještě jednou děkuji panu ministrovi Ludvíkovi za spolupráci mezi předsedou vlády a ministrem zdravotnictví a pevně věřím, že to bylo ve prospěch pacientů i ve prospěch zdravotnické veřejnosti.

Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, dobrý den, pan premiér v podstatě shrnul všechno, co je důležité říci. Já bych chtěl říct jednu věc, když jsem před, tuším, deseti měsíci nastupoval do funkce, řekl jsem, že by to mělo být ministerstvo pacientů a ministerstvo maximálně vstřícné a účinné pro pacienty. Protože Ministerstvo zdravotnictví není jenom ministerstvo zdravotníků. Ministerstvo zdravotnictví má dvě tváře. Jednu z nich tvoří zdravotníci, druhou pacienti. Myslím si, že částečně se to povedlo, byl tady zřízen speciální odbor, bez navýšení úředníků. Podotýkám pro pacienty, byla zřízena pacientská rada, která bude, tuším, v příštích čtrnácti dnech ustavena a bude to jedno z míst, které bude připomínkovým místem pro zákony, tzn. že i lidé, kteří se angažují v pacientských organizacích,  a je třeba říci, že tam budou sedět lidé z pacientských organizací, aby to mělo nějaký řád, nějaký smysl, tak se budou vyjadřovat k zákonům, takže to je jedna z věcí, kterou jsem, si mohu říci, kterou si můžu odškrtnout z toho seznamu, se kterým jsem na ten relativně krátký úsek sem nastupoval. Jedna z dalších věcí, která byla, bylo dotáhnout všechny zákony, které byly v té chvíli v Poslanecké sněmovně, a musím říct, že se mi to povedlo, protože v podstatě všechny předložené normy, které byly otevřené ve sněmovně, nebo v senátu už dneska prošly celým legislativním procesem a byly podepsány prezidentem. Takže s jednou jedinou výjimkou, a to je mi velmi líto, to je zákon o univerzitních nemocnicích. Je třeba říci, že všechny legislativní normy byly schváleny z těch, o kterých mluvil pan premiér. Je třeba zmínit jednu důležitou věc a to je snížení spoluúčasti pacientů na léky, které proběhlo a které v podstatě snížilo započitatelné doplatky u dětí do 18 let, seniorů do 69 let z dvou a půl tisíce na tisíc korun a u těch seniorů nad 70 let na 500 Kč. Je třeba opravdu říci, že ekonomika šlape, ale pořád lidé ještě nemají ty platy, které by měli mít, a z toho důvodu je potřeba, aby jim stát ulevil.  A tohle je jedna z věcí, kdy stát může ulevit a ulevil. Výnosy ze zdravotního pojištění to umožňují, takže v této chvíli si myslím, že je to jedna z důležitých věcí. Dalším problémem, který se objevil a který všichni znáte, je nedostatek zdravotních sester. Jedna z novel, které byly nebo jeden ze zákonů, které byly v Poslanecké sněmovně a nebylo jednoduché je teda celkově protlačit parlamentem ani senátem, byla novela zákona o vzdělávání lékařských pracovníků. Zkráceně vzdělávání sester. Podařilo se zkrátit, nebo zkrátili jsme nějakou dobu, kterou musí sestry strávit ve vzdělávacím procesu. Předpokládám, že by se to mělo začít velmi rychle projevovat. Mimo jiné jsme tomu také na ministerstvu pomohli těma dvěma tisíci, které jsme na sestry dali a které jsme vyškrábali z celkového rozpočtu tohoto ministerstva. Tam je třeba říci, že stát to v podstatě nestálo nic, protože jsme vyškrábali všechny rezervy, které jsme zde měli. A je třeba taky pravděpodobně zmínit jednu věc, nebo ještě dvě věci. Jsem člověk, který se pohybuje ve farma branži dost dlouho, abych věděl, že reexport léků z České republiky za ty nízké ceny, za které my nakupujeme, jsou velmi lukrativní záležitostí. A trpí tím čeští pacienti. Jedna z věcí, která se podařila prosadit, byla novela zákona o reexportu léků. A druhou věcí, o které bych měl mluvit, je to, že se této vládě podařilo prosadit –  mému předchůdci, je rehabilitace lázní. Protože přece jenom tam došlo poměrně k dramatické situaci v předchozím období a podařilo se ji napravit tak, aby jedna ze základních a jedna z erbovních věcí České republiky, aby zůstaly zachovány. Dámy a pánové, děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie