Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 9. 2017 14:18

VIDEO: Vláda zlepšila výběr daní, zamezila šedé ekonomice a po 21 letech skončil rozpočet přebytkem

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem se dnes tady v budově Finančního úřadu sešel  s panem ministrem financí Pilným, abychom jednak zhodnotili výsledky resortu Ministerstva financí  v uplynulých letech, zejména v té oblasti boje proti šedé ekonomice, ale současně jsme se přirozeně soustředili také na aktuální témata, z nichž to hlavní je myslím zřejmé, příprava státního rozpočtu na rok 2018, ale také debata ve vládě o otázce zvyšování platů zaměstnanců veřejného sektoru. Soustředili jsme se také ještě na některé úkoly, které bychom rádi dotáhli do konce, ať už do voleb, nebo z hlediska mandátu této vlády tak, abychom věci předali příští vládě, která vzejde z voleb do Poslanecké sněmovny, co nejvíce připravené. Dovolte mi tedy několik poznámek k tomu, o čem jsme dnes hovořili. Zaprvé shodli jsme se na tom, že ta opatření, které vláda realizovala, v uplynulých čtyřech letech postupně prosadila do zákonů a v tuto chvíli už většina těch opatření začala prakticky fungovat, že ta opatření v boji proti daňovým únikům přináší reálné příjmy do státního rozpočtu. Jak jistě víte, česká ekonomika velmi dobře roste a za druhé pololetí máme růst, který dosahuje 4,7 %. Díky tomu se také daří lépe vybírat daně, stát získává dodatečné příjmy díky hospodářskému růstu, ale stát získává příjmy ještě v rychlejším tempu, než odpovídalo hospodářskému růstu, a to je důsledek oněch opatření, která byla přijata v boji proti daňovým únikům. Já jen chci velmi stručně připomenout, že to byla přirozeně elektronická evidence, jejíž první dvě etapy již fungují v praxi. Byla to kontrolní hlášení, kdy jsme se v zavedení kontrolních hlášení inspirovali na Slovensku, a evidentně po svém zavedení tady v České republice výrazně pomáhají v boji proti daňovým únikům.  Zejména pokud jde o daně z přidané hodnoty. Připomínám také, že byl schválen zákon o prokazování původu majetku, připomínám také, že byla vlastně výrazně posílena spolupráce policie a Celní správy, daňové správy v rámci tzv. Daňové Kobry, byla zavedena centrální evidence účtů, byla také zavedena přísnější regulace hazardu. Já jsem přesvědčen o tom, že všechny tyto nástroje jednoznačně pomohly omezit šedou ekonomiku a pomohly také k tomu, že stát nyní získává více finančních prostředků na daních. My jsme dnes s panem ministrem hovořili o některých aktuálních tématech. První věc, kterou bych chtěl zmínit, je to, že vláda bude ještě do konce svého mandátu intenzivně pokračovat v přípravě modelu financování dostavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Je to jedna z priorit, kterou naše vláda měla, tzn. pokročit z hlediska přípravy výstavby nových jaderných bloků. Prioritní jsou Dukovany, v tuto chvíli máme určitý harmonogram, máme určitý vládní výbor, který na těchto věcech pracuje, a byl bych rád, abychom neztráceli čas. Vláda v rámci svého mandátu tady ještě zajistila výběr nebo přípravu modelu, jakým způsobem dostavbu nových bloků v Dukovanech financovat. Diskutovali jsme dnes o stavu přípravy účtenkové loterie, o elektronické evidenci tržeb. Já jsem rád, že ty věci běží podle plánů, to je myslím velmi důležité a jenom chci připomenout, že od 1. 10., od 1. října bude možné registrovat účtenky do této účtenkové loterie a potvrdili jsme si s panem ministrem Pilným, že vláda ještě do voleb dostane do vlády zprávu, která bude obsahovat analýzu používání zajišťovacích příkazů. Jak jistě víte tento institut, který používá daňová správa v boji proti daňovým únikům, se stal předmětem určité mediální kritiky, také kritiky ze strany opozice a já bych to velmi rád, aby vláda dostala aktuální informaci, která se týká právě analýzy toho, v jakém rozsahu byly zajišťovací příkazy používány a zda je tedy dobře nastavená metodika daňové správy, pokud jde o užívání tohoto institutu,  je to velmi radikální, razantní institut, který má daňová správa k dispozici, a i musím říct, že mně osobně záleží na tom, aby byl skutečně používán pouze v případech, kdy to je velmi jasně odůvodněné, aby nedocházelo k tomu, že zajišťovací příkazy budou používány v případech, kdy je možné situaci řešit jinak. Dohodli jsme se, že vlastně součástí té zprávy a té analýzy používání zajišťovacích příkazů bude také dílčí informace, která se bude týkat firmy FAU, což byla opět také věc, která byla v souvislosti se zajišťovacími příkazy medializovaná. Tzn. vláda dostane informaci i k této věci. Stejně tak jsme si potvrdili, že vláda ještě do voleb dostane informaci o tom, jakým způsobem probíhá kontrolní činnost v oblasti tzv. korunových dluhopisů, i tady jsem rád, že daňová správa, byť to samozřejmě nějakou dobu trvalo, přistoupila ke komplexní kontrole v této věci. A já očekávám, že vláda by měla dostat na stůl informaci. Zabývali jsme se přirozeně také otázkou řešení pohledávky v souvislosti s výstavbou elektrárny Adularya, to je jeden z těch kostlivců ve skříni, který na nás vypadl, tedy ze skříně v České exportní bance a v EGAPu, musím říct, že vláda této věci věnuje velmi intenzivní pozornost, protože samozřejmě chceme minimalizovat jakékoliv negativní dopady na státní rozpočet, potenciálně daňové poplatníky. Poslední poznámka se týká debaty o státním rozpočtu, jak jistě víte, ta diskuse není jednoduchá, ale ona není jednoduchá žádný rok, s panem ministrem jsme si potvrdili, že chceme postupovat podle standardního harmonogramu, tzn. cílem vlády je, abychom do konce září schválili návrh zákona o státním rozpočtu, který bude připraven pro příští Poslaneckou sněmovnu, a současně v pondělí nás čeká důležité jednání, kdy máme vyčleněny zhruba 2 hodiny před zasedáním vlády na to, abychom v rámci koalice pokročili, pokud jde o řešení těch hlavních problémů, které nám ještě v rozpočtu zůstávají. Těch problémů je několik, já chci zmínit zejména otázku růstu platů zaměstnanců veřejného sektoru a chci zmínit také otázku například financování vysokých škol nebo možná ještě některých investic, které jsou nezbytné z pohledu tedy přípravy státního rozpočtu na příští rok, takže dnes jsme s panem ministrem probrali některé otázky, pracujeme na určité analýze ještě nevyčerpaných prostředků v rámci státního rozpočtu a očekávám, že v pondělí bychom se v rámci koalice mohli posunout tak, aby vláda mohla schválit včas návrh zákona o státním rozpočtu, takže tolik alespoň několik poznámek k naší dnešní schůzce s panem ministrem Pilným. Jinak mu chci poděkovat za tu spolupráci v uplynulém období, protože se musel rychle zorientovat v té složité problematice Ministerstva financí a samozřejmě ty úkoly, které musí řešit, nejsou vůbec jednoduché, byť samozřejmě se blíží mandát vlády ke konci, ale Ministerstvo financí musí pracovat naplno bez ohledu na to, že se blíží volby. Děkuji.

Ivan Pilný, ministr financí: Já bych chtěl říct, že je dobře, že po nějaké době jsem se mohl setkat s panem premiérem, a v delším časovém rámci než jenom na vládě, dostat nějakou zpětnou vazbu na své působení na Ministerstvu financí, protože to každý, kdo vykonává nějakou profesi, by měl dostávat a brát vážně. Když jsem u agendy, kterou jsme probírali a které tady pan premiér zmínil. Já ty zprávy, které tady byly zmíněny a které se týkají zajišťovacích příkazů, dluhopisů atd., mají termín dodání na vládu 15. září, já už ty zprávy mám, teď analyzuji, samozřejmě je předáme také v termínu rozpočtovému výboru, myslím 19. září. Pokud se týká přípravy státního rozpočtu, tak to co bych chtěl říct, že ta debata probíhá, já už jsem dvakrát zvýšil příjmy státního rozpočtu: nejprve o 10 miliard, pak o 3 a půl miliardy, díky vývoji ekonomiky a excelentním výběru daní. Ty dopady kontrolní hlášení, EET se tam začínají razantně projevovat, takže příjmy státního rozpočtu narostly, je potřeba dosáhnout nějaké spíše politické dohody na tom, jak budou tyto dodatečné příjmy rozděleny. Já osobně jako ministr financí, protože já považuji výběr daní jako pro ekonomiku jako podmínku nutnou, ale nikoliv postačující, takže se samozřejmě věnuji ekonomickým otázkám: byla tady zmíněna třeba ta výstavba jaderného bloku, takže já bych považoval za nutné, aby aspoň část těch peněz byla uplatněna jakoby do investic. Třeba z řad dopravních staveb. Tak z toho, co v tom rozpočtu bude možné nějakým způsobem uvolnit, jednání probíhají a je mi trošku líto, že v současné době se zejména odboroví předáci trošku zviditelňují na těchto tématech. Já jsem měl setkání s učiteli v Betlémské kapli, poděkoval jsem jim za to, že ještě v podmínkách, které mají, vykonávají spíš svoji profesi jako poslání, nikoliv jako povolání, takže v tom směru asi je i dohoda v koalici, že budeme určitě vstřícní, ale nějaké militantní akce a vyhrožování stávkami je spíš věcí odborových předáků, kteří nám před volbami ukazují prostě svaly, mně se to moc nelíbí. Dialog stále probíhá, doufám, že bude uspokojivě vyřešen. Většinu problematiky pan premiér již zmínil, takže já jsem rád, že jsme se mohli dneska setkat, vyměnit názory na ty aktuální problémy, které před námi stojí, přestože se konec této vlády samozřejmě blíží. Děkuji. 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie