Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 7. 2017 15:59

Premiér Sobotka bude během léta se členy vlády vyhodnocovat práci ministerstev a plnění programového prohlášení

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se chce během léta setkat se všemi členy koaliční vlády, aby s nimi probral dosavadní práci jejich resortů, splněné závazky z programového prohlášení vlády i úkoly, které se již do konce volebního období dokončit nepodaří. Premiér chce na bilančních schůzkách s ministry také definovat neodkladné priority, kterými by se v jednotlivých oblastech měla zabývat nová vláda, která vznikne z říjnových voleb.

„Moje vláda je od roku 1993 teprve třetím kabinetem, který dokončí celý mandát, tedy pracovat pro občany celé čtyři roky. Jsem velmi rád, že se mi podařilo udržet koaliční vládu dělnou a pohromadě a považuji za důležité, abychom informovali občany, co vše jsme za čtyři roky udělali, jak jsme zlepšili život v České republice, co se z pohledu programového prohlášení vlády povedlo. Chystám proto dvě důležité věci. Během léta se chci sejít se všemi členy vlády, abychom společně vyhodnotili, jak se jim podařilo v rámci svěřeného resortu naplnit programové prohlášení vlády a závazky, které jsme dali před čtyřmi lety občanům. Budeme se také bavit o tom, jaké úkoly se již nestihnou. Druhá věc, kterou se chystám udělat, je příprava Zprávy o plnění programového prohlášení vlády. Rád bych, aby naše vláda v září schválila dokument, ve kterém podrobně popíšeme, jak se vládě podařilo naplnit koaliční smlouvu a závazky z programového prohlášení vlády. Dokument by se měl zabývat tím, jak se za koaliční vlády změnily parametry života v České republice, jak se to odrazilo v životní úrovni lidí, v ekonomice, zaměstnanosti, v zahraniční politice i ve vnímání Česka ve světě. Chci dát veřejnosti jasnou zprávu o tom, v jakém stavu budeme odevzdávat Českou republiku vládě, která vzejde z příštích voleb do Poslanecké sněmovny. A současně bych rád do této zprávy zahrnul i některá aktuální doporučení pro vládu, která přijde po volbách,“ uvedl premiér Sobotka.

Předseda vlády Sobotka bude vládní práci s ministry bilancovat již potřetí. Poprvé hodnotil vládní práci v polovině roku 2014, podruhé na konci roku 2016. Sérii letošních bilančních schůzek zahájí premiér již příští týden.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie