Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 9. 2017 15:15

VIDEO: Vláda využila maximum evropských prostředků a pokročila v přípravě silničních a železničních staveb

Bohuslav Sobotka, předseda vlády: Hezké dopoledne, dámy a pánové, my jsme se dnes s ministrem dopravy sešli na Ředitelství silnic a dálnic a není to náhoda, je to určitý symbol klíčové priority, kterou v oblasti dopravy měla naše vláda po celé čtyři roky. Musím říci, že my jsme nastoupili před těmi čtyřmi lety, tak jsme se setkali s opravdu kritickým zanedbáním přípravy výstavby klíčové dopravní infrastruktury, a ty neodborné zásahy, zbrklé, nesmyslné zásahy, které učinilo Ministerstvo dopravy zejména v době bývalého ministra Bárty, kdy došlo k zastavení a plošnému zastavení přípravy všech dopravních staveb, tak to bylo bohužel neblahé dědictví, se kterým jsme se setkávali během celých čtyř let našeho funkčního období, je tedy logické, že velké téma a největší téma, na kterém jsme dneska strávili s panem ministrem Ťokem nejvíce času při tom našem bilančním rozhovoru, byla velmi detailní debata o všech klíčových dopravních stavbách, na kterých v tuto chvíli Ministerstvo dopravy pracuje. Já jsem rád, že během funkčního období vlády, tak jak mě informoval pan ministr, se podařilo zprovoznit zhruba 120 km dálnic, silnic první třídy, včetně modernizací, které byly realizovány. V tuto chvíli se staví zhruba 230 km dálnic a jedniček, ale to, co je klíčové, je, že je připraveno zhruba dalších 152 km dálnic, silnic první třídy k výstavbě, tzn. výsledkem toho našeho čtyřletého úsilí je v oblasti dopravy fakt, že výrazně pokročila připravenost klíčových dopravních staveb, jak jistě víte, tak jsme připravili určitý balík strategických dopravních staveb, na které jsme v Bruselu vyjednali výjimku tak, abychom na ně nebo na nich nemuseli opakovat celý proces. Bylo to jakési zrychlené řízení, pokud jde o EU, ty prioritní dopravní záměry mají v tuto chvíli znovu platné stanovisko a velmi intenzivně se připravují z hlediska možného zahájení výstavby. To, co mě mrzí a co je bohužel fakt, že zatím na žádném z těhle prioritních úseků výstavba zahájena nebyla, tak jak mě informoval ministr dopravy, tak se očekává, že v některých z těchto úseků by mohly být zahájeny práce na přelomu roku 2017/2018. Bohužel na některých úsecích se setkáváme s obstrukcemi některých občanských sdružení, tzn. není to ale jenom otázka, řekněme, připravenosti a tempa přípravy, ale je to bohužel také otázka někdy zlé vůle a snahy blokovat některé stavby, bohužel doslova za každou cenu, čili klíčový úkol, který má ještě pan ministr dopravy Ťok a který tady určitě zůstane i pro vládu, která vzejde z voleb do Poslanecké sněmovny, tak je co nejrychleji zahájit výstavbu na těch strategických klíčových úsecích, kde se nám podařilo zrychlit, kde se podařilo zrychlit výkupy a celkovou přípravu těchto staveb. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je otázka silnic druhé, třetí třídy, protože samozřejmě silniční síť netvoří jenom dálnice a jedničky, ale také dvojky, trojky. Tady je asi jedna z největších změn, která se prosadila za naší vlády, a to je fakt, že Ministerstvo dopravy za ty čtyři roky vyčlenilo necelých 11 miliard korun jako dotace pro kraje na posílení rekonstrukcí oprav silnic druhé a třetí třídy. Jsem rád, že už to začíná být v regionech vidět nejenom z hlediska rozestavěnosti, ale že to začíná být vidět i z hlediska většího procenta opravených silnic druhé a třetí třídy a myslím si, že to byl velmi dobrý program, který se podařilo v těch uplynulých letech realizovat. Chci poděkovat Ministerstvu dopravy za čerpání evropských fondů. V minulosti to byla věc, která byla velmi kriticky hodnocená, víte, že naše vláda se zabývala zejména tím, abychom dočerpali ty minulé evropské fondy. Tady se podařilo vlastně utratit všechny peníze, tzn. 100 % z té minulé alokace Operačního programu Doprava. Tam bylo 151 miliard korun a všechny tyto finanční prostředky byly využity. Pokud jde teď o nové evropské fondy, tak i když to tak na začátku nevypadalo, tak Operační program Doprava se teď vypracoval na první místo a patří vlastně mezi operačními programy mezi nejlépe čerpající operační programy, čili to ukazuje, že skutečně ta příprava staveb výrazným způsobem pokročila a projevuje se to už také z hlediska schopnosti, že dobře čerpáme evropské fondy, a to si myslím, že je dobrá vizitka pro Ministerstvo dopravy i pro Ředitelství silnic a dálnic. Diskutovali jsme dnes s panem ministrem dopravy také o modernizaci D jedničky, což je jeden z klíčových projektů Ministerstva dopravy, jak mě pan ministr dopravy informoval, tak ta modernizace by mohla být dokončena v roce 2020 s tím, že tady Ministerstvo dopravy se snaží všechny tyto věci co nejdříve tedy maximálně urychlit. Samozřejmě jsme se také zmínili o otázce billboardů, já si myslím, že je důležité, aby se tady postupovalo striktně v souladu se zákonem a byl jsem tedy informován o tom, že ty billboardy, které jsou umístěny v rozporu s platnými zákony, budou nejprve zakryty a budou posléze ze strany státu a odstraněny. Debatovali jsme i v otázce rozvoje rychlých železnic, asi víte, že to je téma, které naše vláda uchopila aktivně. Schválili jsme program rozvoje rychlých železnic na vládní úrovni. Já osobně jsem se tomu také věnoval ve spolupráci s ministrem dopravy při našich jednáních s německými partnery a jsem velmi rád, že se nám podařilo na německé straně dosáhnout posunu. Tzn. Německo klíčová železniční spojení, která potřebujeme na německé straně modernizovat, taky zařadilo mezi prioritní stavby. I na německé straně to před čtyřmi lety ještě zdaleka takto nebylo, ale ten čtyřletý diplomatický tlak a intenzivní kontakty s Němci nám pomohly, aby oni pochopili, jak důležité jsou železniční stavby pro nás. Já chci zmínit, pro stručnost, jenom onu rychlou železnici, kterou bychom rádi vybudovali mezi Prahou a Drážďanami. A tam se skutečně podařilo tento projekt výrazným způsobem posunout. Ale nejde jenom o rychlou železnici z Prahy do Drážďan, jde taky o rychlou železnici z Brna do Prahy a také z Brna do Ostravy a já si myslím, že i tam došlo k určitému posunu, ale bude potřeba nepochybně pokračovat velmi intenzivně i z pohledu příští vlády. Debatovali jsme také o legislativě. Viděl jsem mapu, na které jsou vyznačeny úseky, které jsou dneska různým způsobem blokovány, těch úseků je celá řada a já si myslím, že pokud máme v naší zemi jednou postavit rychlou železnici, nebo pokud máme dobudovat tu klíčovou dálniční síť, tak musíme ještě dosáhnout úpravy legislativy, která se týká povolování klíčových dopravních staveb, a když se bavíme při debatách s ministry o doporučeních pro příští vládu, tak si myslím, že příští vláda by měla začít to funkční období tím, že bude pokračovat ve změnách stavební legislativy tak, aby vůbec bylo možné u nás tyto strategické stavby v dohledné době postavit. Je totiž pravda, že naše ekonomika velmi dobře roste, máme vysokou zaměstnanost, ale to s sebou ten růst ekonomiky s sebou také přináší výrazné zintenzivnění provozu a naše dálniční silniční síť se stává brzdou hospodářského růstu, a pokud nebudeme schopni tuto síť dobudovat a postavit klíčové obchvaty kolem měst, včetně třeba i pražského okruhu, tak to do budoucna bude vážná bariéra z pohledu rozvoje celé ekonomiky. Těch věcí by se dalo zmiňovat celá řada. Já už  v tuto chvíli pokračovat nebudu, nicméně si myslím, že bylo dosaženo výrazného pokroku z hlediska budování výstavby, dopravní infrastruktury, z tohoto pohledu si myslím, že tady zůstává za ministrem dopravy velký kus práce, a jsem také rád, že byl splněn jeden z důležitých závazků našeho programového prohlášení totiž, že bylo vypsáno technologicky neutrální výběrové řízení na nového provozovatele mýtného systému ještě ve funkčním období naší vlády. Víte, že to byl složitý problém, se kterým se Ministerstvo dopravy muselo vypořádat, pokud šlo o provozování mýtného systému, ale pokud tedy to výběrové řízení bylo letos vypsáno a podaří se dokončit, tak vláda, která vzejde z voleb do Poslanecké sněmovny, nebude postavena do obdobně složité situace, jakou jsme museli zvládat my, a bude schopna zajistit standardní a další provoz toho současného mýtného systému.

Dan Ťok, ministr dopravy: Hezké dopoledne, dámy a pánové, pan premiér už řekl téměř všechno. Já bych jenom zdůraznil pár věcí, které jsme všechny neprobrali, ale které si myslím, že je dobře zdůraznit. Předně jsme na ŘSD, když jsem nastupoval, tak byla hrozná situace, tady byl téměř rozvrat. Podvedlo se situaci stabilizovat. Já bych chtěl poděkovat panu generálnímu řediteli Kroupovi, že se té své role ujal velmi dobře a že teďka ŘSD začíná fungovat jako ten správný státní investor. Bylo tady řečeno, že jsme vyčerpali veškeré prostředky z OPD1 a čerpáme OPD2. Tady se patří pochválit nejenom ŘSD, ale taky Správu železniční dopravní cesty, která intenzivně opravuje železnice, takže ty bych chtěl taky ocenit. My jsme do přípravy nových staveb, protože ta příprava byla velmi utlumená v minulých letech, dali spoustu peněz, když to spočítám, tak je to zhruba 10 miliard za ty 3 roky, v tomto roce jsou to 4 miliardy, které jsou připraveny na přípravu, takže nechceme se dostat do situace, nechceme nikoho dostat do situace, že přijde k prázdnému stolu a pak mu bude někdo 3, 4 roky vyčítat, že nedostatečně zahajuje stavby, ne zahajuje, otvírá stavby. Ono totiž nejde otevřít stavbu, pokud nebyla zahájena. My jsme těch staveb víc zahajovali, než jsme jich ukončovali a jsem rád, že se i za mého působení podařilo to, co se málo dařilo ministrům dopravy, že jsou úseky na dálnici D3, které jsem zároveň zahájil nebo spolu s panem premiérem a předpokládám, že budeme i otevírat. Měla by to být dálnice  D3 úseky před Českými Budějovicemi, co se týče legislativy, tam já naprosto souhlasím, pokud nedosáhneme rozumné změny, tak si o tom budeme celou dobu povídat a je před Českou republikou hrozně důležitý krok, abychom zůstali na mapě, na železniční mapě Evropy, abychom se nedostali do stadia a nebyly objížděni rychlými spojeními, takže jsem rád, že vláda schválila tento koncepční materiál a my teď musíme udělat i další legislativní kroky k tomu, aby se to opravdu mohlo realizovat. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za hodnocení a doufám, že ty věci budou pokračovat tak, jak jsme nastartovali a nastartovány jsou určitě dobře.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie