Aktuálně

11. 9. 2017 18:01

Premiér Sobotka: Vláda posílila ochranu dlužníků i věřitelů a výrazně snížila délku konání civilních řízení

Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem spravedlnosti Pelikánem, 11. září 2017.
Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem spravedlnosti Pelikánem, 11. září 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 11. září 2017 setkal s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Během desátého bilančního jednání probírali, co se v resortu podařilo splnit z hlediska vládních priorit. Společně definovali i úkoly, kterým by se měla věnovat příští vláda.„Naše vláda se zavázala k posílení dozoru nad činností exekutorů, k zajištění průběžné analýzy nového občanského zákoníku a ke zrychlení průběhu soudních sporů. Všechny tyto priority se v oblasti spravedlnosti podařilo vládě prosadit,“
zhodnotil předseda vlády Bohuslav Sobotka činnost resortu.

Vláda učinila několik zásadních opatření k ochraně práv věřitelů i dlužníků a posílila dozor nad činností exekutorů. Rovněž došlo ke snížení neopodstatněně vysokých nákladů na exekuce. Zatímco v roce 2013 byly celkové náklady na tisícikorunový dluh přes 14 tisíc korun, nyní se pohybují do 8 tisíc korun. Novela insolvenčního zákona zvýšila ochranu dlužníků i podnikatelů.

Ministrovi spravedlnost Robertu Pelikánovi se také podařilo díky tzv. dynamickému modelu přidělování soudců zkrátit délku trvání civilního řízení ze 428 na 344 dnů, tedy o cca 20 %.

V oblasti vězeňství vláda schválila materiál „Koncepce vězeňství do roku 2025“ a na něj navazující roční akční plány. Podařilo se výrazně zvýšit zaměstnanost vězňů.

K rozpracovaným úkolům resortu patří zavádění elektronických náramků v rámci agendy udělování alternativních trestů. „Jsem rád, že se po osmi neúspěšných pokusech předchozích vlád podařilo výběrovým řízením vybrat dodavatele elektronického monitorovacího systému pro trestní justici, tzv. elektronických náramků. V roce 2018 by mělo být uvedeno prvních 250 náramků do praxe,“ sdělil předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Resortu spravedlnosti se naopak nepodařilo prosadit nový zákon o státním zastupitelství. Ten měl lépe zajistit nezávislost státních zástupců a jejich odpovědnost při vyšetřování trestných činů, vytvořit systémové a organizační předpoklady pro jejich specializaci v boji se závažnou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu včetně korupce.

Příští vláda by se měla věnovat zavedení elektronických náramků do praxe, dokončení tzv. Bílé knihy justice nebo novelizaci Zákona o soudech a soudcích s ohledem na kariérní řád soudců.


Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti spravedlnosti:

  • Novela exekučního a občanského soudního řádu – Posílen dozor nad činností exekutorů a garance práv věřitelů i dlužníků, snížení vysokých nákladů na exekuce a odměn exekutorů.
  • Novela insolvenčního zákona – Chrání dlužníky i podnikatele, omezuje výši odměny a zintenzivňuje kontroly.
  • Zrychlení civilního řízení – Díky tzv. dynamickému modelu přidělování soudců se zrychlilo civilní řízení o cca 20 % během tří let.
  • Vězeňství – Vládě se podařilo zvýšit zaměstnanost vězňů o 35 % a prosadit zvýšení odměn pro pracující odsouzené.
  • Odškodňování obětí trestné činnosti – Na náhradu škod bylo proplaceno 318 milionů korun. Obětem trestných činů byla poskytnuta pomoc ve výši 36 milionů korun, což je nejvíce v novodobé historii.
  • Novela občanského zákoníku – Podařilo se odstranit nejpalčivější konfliktní situace v oblasti předkupního práva, nájmů, ale i výživného nebo zaměstnávání nezletilých.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie