Aktuálně

13. 9. 2017 16:40

Premiér Sobotka: Naše vláda prosadila zrušení poplatků za léky, protikuřácký zákon a zvyšuje pravidelně platy lékařů i zdravotních sester

Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem zdravotnictví Ludvíkem, 13. září 2017.
Tisková konference po bilanční schůzce premiéra Sobotky s ministrem zdravotnictví Ludvíkem, 13. září 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 13. září 2017 sešel s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem, aby bilancovali činnost jeho resortu. Tématem dvanácté bilanční schůzky byly splněné priority v oblasti zdravotnictví, rozpracované úkoly a vize pro příští volební období.„Naší vládě se podařilo splnit důležitý bod vládního programu
zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví. Tento symbol bezohledné politiky pravicových vlád poškozoval řadu občanů. K dalším úspěchům resortu zdravotnictví patří prosazení protikuřáckého zákona a pravidelné zvyšování platů lékařů i zdravotních sester,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Zrušení poplatků ve zdravotnictví bylo jednou z priorit vlády Bohuslava Sobotky. Jediným regulačním poplatkem zůstalo 90 korun za návštěvu pohotovosti.

Díky politice vlády došlo ke zvýšení měsíčních plateb za státní pojištěnce z původních 787 Kč v roce 2014 na 969 Kč, které budou odváděny v roce 2018.

Ministerstvo zdravotnictví také po celou dobu volebního období usilovalo o zvyšování platů pracovníků ve zdravotnictví s cílem udržet v nemocnicích kvalifikovaný zdravotní personál.

„Platy lékařů a sester jsme od roku 2015 zvyšovali každý rok. Naposledy naše vláda rozhodla o příplatku 2000 korun od července 2017 pro sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu u lůžka. Bez nich se provoz nemocnic neobejde a naše vláda jim dává najevo, že si jejich tvrdé práce váží. Naše vláda také připravuje další zvýšení tarifních platů o 10 % od ledna 2018,“ dodal premiér Bohuslav Sobotka.

K nesplněným úkolům resortu patří vládní návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který měl řešit problémy fakultních nemocnic v souvislosti s řízením a hospodařením a s podmínkami spolupráce s vysokými školami. Měl být také prevencí proti riziku privatizace ve zdravotnictví. Ve Sněmovně byl však zablokován a současná vláda už ho nestihne prosadit.

Nová vláda by se měla zaměřit na řešení nedostatku investičních prostředků nemocnic. Na modernizace a rekonstrukce nemocničních areálů v současné době finance nestačí. Vláda proto doporučuje zřídit investiční fond veřejných nemocnic, jehož zdrojem příjmů bude část výnosu spotřební daně z tabáku a alkoholu.

Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti zdravotnictví:

  • Zrušení poplatků ve zdravotnictví a zvýšení plateb za pojištěnce – Od 1. ledna 2015 pacienti neplatí za ošetření u lékaře ani za recept v lékárně. V roce 2014 schválena novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která výpadek příjmů po zrušení regulačních poplatků kompenzuje.
  • Protikuřácký zákon – Platí od 31. května 2017 a má zvýšit ochranu občanů, především dětí a mládeže, před negativními zdravotními a sociálními dopady návykových látek.
  • Silnější dozor nad finančními toky zdravotního pojištění – Zdravotní pojišťovny musejí nově zveřejňovat smlouvy, na základě kterých proplácejí zdravotní a lékařské služby, a poskytovat informace Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí.
  • Zvyšování platů ve zdravotnictví – Každoročně rostly tarifní platy lékařů, sester i zdravotního personálu: leden 2015 o 5 %, leden 2016 o 5 %, leden 2017 o 10 %, leden 2018 plán o 10 %, červenec 2017 příplatek 2000 korun pro sestry ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu u lůžka.
  • Úprava ochranných limitů na léky pro seniory a děti – Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přinese snížení spoluúčasti dětí a seniorů na doplatcích na léky. Snížené limity začnou platit od 1. ledna 2018.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie