Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

28. 8. 2017 17:50

Šestá bilanční schůzka premiéra Sobotky: Česká republika je důvěryhodným partnerem

Premiér Bohuslav Sobotka jednal s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem, 28. srpna 2017.
Premiér Bohuslav Sobotka jednal s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem, 28. srpna 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 28. srpna 2017 sešel s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem, aby společně zhodnotili plnění programových priorit vlády jeho resortu.

„Naše vláda se během celého mandátu zasazovala o transparentní zahraniční proevropskou politiku a posilování sousedských vztahů. Byli jsme rovněž úspěšní v oblasti ekonomické diplomacie. Za významnou považuji i pomoc rozvojovým zemím, na kterou směřuje rok od roku více finanční podpory,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

K úspěchům resortu patří vytvoření Koncepce zahraniční politiky, která stanovuje dlouhodobé směřování české zahraniční politiky. Nejvýznamnějším zákonodárným počinem resortu bylo prosazení zákona o zahraniční službě, který ji definuje jako specifickou činnost v rámci státní služby.

K rozpracovaným úkolům resortu patří dokončení ratifikace Pařížské dohody o změně klimatu. Tu bude Poslanecká sněmovna schvalovat v září. Přijetí Pařížské úmluvy považuji za jeden z nejvýznamnějších politických milníků posledních čtyř let a podporuji její urychlenou ratifikaci,“ uvedl předseda vlády Sobotka.

„Další vládě doporučujeme realizovat zahraniční politiku v dlouhodobém horizontu na základě Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015. Česká zahraniční politika se bude muset dále přizpůsobovat změnám v mezinárodním prostředí a aktivně přispívat k posilování multilaterálního globálního uspořádání. Nová vláda by měla usilovat o to, aby byla Česká republika angažovaným a předvídatelným spojencem a partnerem,“ doplnil Bohuslav Sobotka.

Hlavní splněné závazky vlády Bohuslava Sobotky v oblasti zahraničních věcí:

  • Koncepce zahraniční politiky – definuje pět základních cílů: bezpečnost, prosperita a udržitelný rozvoj, lidská důstojnost, služba občanům a podpora dobrého jména ČR v zahraničí.
  • Zákon o zahraniční službě – upravuje zahraniční službu a definuje ji jako specifickou činnost v rámci státní služby.
  • Bezpečnostní strategie ČR – podtrhuje kontinuitu východisek a bezpečnostních zájmů ČR a aktualizuje analýzu současného bezpečnostního prostředí a vymezení hrozeb a trendů.
  • Pomoc rozvojovým zemím – vláda schválila další navyšování, od roku 2017 do roku 2019 se bude zvyšovat každým rokem o 100 mil. Kč. Systém zahraniční rozvojové spolupráce byl v roce 2016 velmi dobře hodnocen Výborem pro rozvojovou pomoc OECD.
  • Úspěchy v ekonomické diplomacii – stabilizace a sjednocení podpory exportu, otevření nových trhů např. v Číně, Íránu, Jižní Koreji, Indii. Intenzivní rozvoj zaznamenala především spolupráce s Čínou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie